aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - Muzeum Tkactwa - Prezentacje 2021

Dzisiaj (piątek, 13 sierpnia) w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste otwarcie wystawy podsumowującej XXVII Przegląd Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej. Organizatorem tegorocznego przeglądu jest Muzeum Tkactwa.

W tym roku swoje prace prezentuje 20 artystów. Zanim zgromadzeni ich poznali, podziękowania odebrała Anna Przerwa, która otwierała poprzednie przeglądy.

Tradycyjnie samorządowcy z powiatu kamiennogórskiego nagrodzili artystów. Nagrodę starosty otrzymała Elżbieta Waszkiewicz. burmistrz Kamiennej Góry nagrodził Mariana Wiekierę, a prezydium Rady Miasta Kamienna Góra Tadeusza Suskiego. Rafał Krzemiński nagrodzony został przez wójta gminy Kamienna Góra oraz burmistrza miasta i gminy Lubawka. Wójt Marciszowa nagrodził Wiesława Kozłowskiego. Nagrodę dyrektora Muzeum Tkactwa odebrała Monika Maslak, pracownicy działu sztuki muzeum nagrodzili Ireneusza Szymika, wyróżnienie Muzeum Tkactwa trafiło do Marcina Kantera.

Wystawę Prezentacje 2021 można oglądać w muzeum do 5 września.

 

REKLAMA