Drukuj

Dni Kamiennej Góry 2021

W czasie gdy w Polsce trwa dyskusja o "lex TVN" i wolności mediów, kamiennogórskie Centrum Kultury zobowiązało dziennikarzy do uzyskania przed publikacją akceptacji materiałów z koncertu dzisiejszej gwiazdy. Czy to już cenzura prewencyjna?

Starając się o akredytację na koncert Grubsona dziennikarze i redakcje musiały zobowiązać sie do przestrzegania regulaminu. W nim znalazł się zapis: "Wszelkie materiały przed publikacją należy przekazać organizatorowi do wcześniejszej akceptacji drogą elektroniczną na adres... (tu adres mailowy CK)". Zapis jest bardzo ogólny, poprosiliśmy więc o dodatkowe wyjaśnienia. Obowiązek akceptacji miał dotyczyć jedynie zdjęć, to podobno wymóg managmentu Grubsona i to tam trafią przesłane zdjęcia. Akceptacja ma trwać maksymalnie jeden dzień. O kryteria oceny nie pytaliśmy, nie było ich również w regulaminie. Była za to informacja o ewentualnej karze, chociaż również bardzo enigmatyczna "W przypadku niedotrzymania ww. warunków, Redakcja zobowiązuje się pokryć ewentualne roszczenia przedstawiciela zespołów".

To pierwszy znany nam przypadek nakładający obowiązek akceptacji materiałów dziennikarskich przed ich publikacją. Nie był stosowany przez żadnego z organizatorów na terenie powiatu kamiennogórskiego. Również organizatorzy dużych festiwali, wydarzeń sportowych czy pokazów lotniczych w okolicy nie mieli takich pomysłów.

Zasady przyznawania akredytacji przekazane zostały nam mailowo we wtorek (10 sierpnia) po południu. Dostaliśmy osobne formularze na koncerty Grubsona, Shanguy i pozostałe koncerty. Do wniosku dołączone były regulaminy. Należało je wypełnić, podpisać i przystawić pieczątkę/ pieczątki i skan wysłać na maila CK do 12 sierpnia. Tak, to nie żart. Formularza elektronicznego nikt w CK nie przewidział.

Nowy system chyba nie zadziałał. Imiennych identyfikatorów, nie ma. Pozostał tylko niesmak.