aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 18 października 2017 roku na jesienną wycieczkę do Rudawskiego Parku Krajobrazowego wybrali się uczniowie dwóch klas III b oraz III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Wzięli oni udział w cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Mali miłośnicy turystyki pieszej, korzystając z pięknej, słonecznej pogody, dojechali autokarem „Zwiedzaczka” na przystanek PKS do Wieściszowic. Po opuszczeniu autokaru zostali zapoznani z trasą jesiennego spaceru oraz poznawali podstawowe zasady znakowania szlaków turystycznych. Następnie rozpoczęli swoją przyrodniczą wyprawę, której celem było poznanie malowniczych Kolorowych Jeziorek. Na zboczu Wielkiej Kopy leżą cztery malownicze jeziorka - Żółte, Purpurowe, Błękitne i Zielony Stawek, które utworzyła woda wypełniająca wyrobiska pokopalniane, a mali przyrodnicy poznali trzy pierwsze z nich.

Po przekroczeniu bramy wejściowej na teren Rudawskiego Parku Krajobrazowego utworzonego 16 listopada 1989 r. na obszarze 15705 ha. dotarli do miejsca wypoczynku gdzie mieli możliwość zjedzenia drugiego śniadania, a następnie oglądali folder „Ścieżka edukacyjna Kolorowe Jeziorka” wydany przez Nadleśnictwo Kamienna Góra i Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział w Jeleniej Górze z graficznym przebiegiem ścieżki. Ścieżka edukacyjna powstała w 2014 r. w wyniku współpracy jednostek bezpośrednio związanych z terenem Kolorowych Jeziorek tj. Nadleśnictwa Kamienna Góra, Gminy Marciszów, dzierżawcy terenu Kolorowych Jeziorek oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra. Na ścieżce umieszczone są tablice informacyjne prezentujące największe atrakcje tego terenu m.in. historię górnictwa łupków pirytonośnych, jak powstawały kolorowe jeziorka oraz żyjących w sztolniach nietoperzach. Stąd zielonym szlakiem turystycznym powędrowali w kierunku Błękitnego Jeziorka. Przed dotarciem do niego zatrzymali się przed jedną z tablic informacyjnych, z której dowiedzieli się, że w dawnych sztolniach pokopalnianych Rudaw Janowickich występuj 14 gatunków nietoperzy m. in. nocek duży jeden z największych krajowych nietoperzy. Po dotarciu na polanę koło Błękitnego Jeziorka położonego na wysokości 635 m.n.p.m. dowiedzieli się, że powstało ono w wyrobisku po kopalni „Nowe Szczęście” eksploatującej złoża łupków serycytowych, które zawierały 26% pirytu. Piryt, który ze względu na swoją barwę nazywany jest „złotem głupców” był następnie przerabiany na kwas siarkowy w zakładzie chemicznym w Wieściszowicach. Jego kolor związany jest ze związkiem miedzi, a w zależności od warunków pogodowych przybiera ono także kolor szmaragdowy.

Po odpoczynku, za zielonym szlakiem turystycznym oraz przebiegającą po nim ścieżką edukacyjną „Kolorowe Jeziorka” skierowali sią w drogę powrotną do Purpurowego Jeziorka. Podczas spaceru poznawali różne znaki turystyczne, w tym ścieżka dydaktyczna oraz ścieżka spacerowa czy szlak rowerowy.

Na zakończenie swojego pobytu w Rudawskim Parku Krajobrazowym zobaczyli kolejne dwa jeziorka - Purpurowe Jeziorko i Żółte Jeziorko, które powstały w wyrobiskach uruchomionej w 1785 r. kopalni „Nadzieja” eksploatującej złoża łupków serycytowych. Oba jeziorka położone są na wysokości 560 m.n.p.m. Wyrobisko pokopalniane wypełniła woda, którą związki żelaza zabarwiły kolor czerwony. Natomiast Żółte Jeziorko jest najmłodszym z jeziorek powstałych pośród pokopalnianych hałd, a jego historia jest powiązana z historią Purpurowego Jeziorka, ale stan wody w nim był bardzo niski. Po zwiedzeniu terenów wokół jeziorek oraz zrobieniu sobie ostatnich pamiątkowych zdjęć z bardzo udanej przyrodniczej pieszej wyprawy po Kolorowych Jeziorkach dotarli do przystanku PKS w Wieściszowicach i autokarem „Zwiedzaczka” zadowoleni i pełni powycieczkowych wrażeń w wesołych nastrojach powrócili do Kamiennej Góry

Opiekę nad młodymi adeptami turystyki sprawowały Anna Grzybek oraz Monika Tatarata – wychowawczynie klas, a przez Kolorowe Jeziorka poprowadził ich Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego oraz Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21