aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 19 października 2017 roku na jesienną wycieczkę do Rudawskiego Parku Krajobrazowego wybrali się uczniowie kolejnych dwóch klas III a oraz III d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Kamiennogórscy trzecioklasiści uczestniczyli w cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Mali miłośnicy przyrody naszego regionu dojechali autokarem „Zwiedzaczka” na przystanek PKS do Wieściszowic, które przywitało ich zamgloną pogodą. Nie zraziła ona uczestników wycieczki, którzy rozpoczęli swoją wędrówkę zielonym szlakiem turystycznym w kierunku jednej z największych atrakcji Rudawskiego Parku Krajobrazowego - Kolorowych Jeziorek. Na zboczu Wielkiej Kopy leżą cztery malownicze jeziorka - Żółte, Purpurowe, Błękitne i Zielony Stawek, które utworzyła woda wypełniająca wyrobiska pokopalniane, a mali przyrodnicy poznali trzy pierwsze z nich.

Po dotarciu na parking, przed bramą wejściową do Rudawskiego Parku Krajobrazowego utworzonego 16 listopada 1989 r. na obszarze 15705 ha., podeszli do tablicy informacyjnej, z której dowiedzieli się, że zielonym szlakiem biegnie również utworzona w 2014 r. „Ścieżka edukacyjna Kolorowe Jeziorka”. Ścieżka powstała w wyniku współpracy jednostek bezpośrednio związanych z terenem Kolorowych Jeziorek tj. Nadleśnictwa Kamienna Góra, Gminy Marciszów, dzierżawcy terenu Kolorowych Jeziorek oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra. Wędrując nią będą poznawać wartości charakterystyczne dla parków krajobrazowych, które są tutaj na wyciągnięcie ręki – zarówno przyrodnicze, historyczne, kulturowe, jak i walory krajobrazowe urokliwych Rudaw Janowickich. Po dojściu do zagospodarowanego miejsca wypoczynku obok Purpurowego Jeziorka (560 m.n.p.m.) mieli możliwość zjedzenia drugiego śniadania. Przed wyruszeniem w kierunku Błękitnego Jeziorka oglądali folder opisujący ścieżkę edukacyjną Kolorowe Jeziorka. Na ścieżce umieszczone są tablice informacyjne prezentujące największe atrakcje tego terenu m.in. historię górnictwa łupków pirytonośnych, jak powstawały kolorowe jeziorka oraz żyjących w sztolniach nietoperzach.

Spacerując zielonym szlakiem turystycznym leśnymi ścieżkami dotarli do jednej z tablic informacyjnych ścieżki edukacyjnej, z której dowiedzieli się, że w dawnych sztolniach pokopalnianych Rudaw Janowickich występuje 14 gatunków nietoperzy m. in. nocek duży jeden z największych krajowych nietoperzy. Są to jedyne zdolne do aktywnego lotu ssaki, prowadzące z reguły nocny tryb życia. Do orientowania się nietoperzom w ciemności służy echolokacja. Po dotarciu na polanę koło Błękitnego Jeziorka położonego na wysokości 635 m.n.p.m. dowiedzieli się, że powstało ono w wyrobisku po kopalni „Nowe Szczęście” eksploatującej złoża łupków serycytowych, które zawierały 26% pirytu. Piryt, który ze względu na swoją barwę nazywany jest „złotem głupców” był następnie przerabiany na kwas siarkowy w zakładzie chemicznym w Wieściszowicach. Jego kolor związany jest ze związkiem miedzi, a w zależności od warunków pogodowych przybiera ono także kolor szmaragdowy.

Po odpoczynku, za zielonym szlakiem turystycznym oraz przebiegającą po nim ścieżką edukacyjną „Kolorowe Jeziorka” skierowali sią w drogę powrotną do Purpurowego Jeziorka. Podczas spaceru poznawali kształty mijanych znaków turystycznych, w tym ścieżki dydaktycznej, ścieżki spacerowej czy szlaku rowerowego.

Na zakończenie swojego pobytu w Rudawskim Parku Krajobrazowym zobaczyli kolejne dwa jeziorka - Purpurowe Jeziorko i Żółte Jeziorko, które powstały w wyrobiskach uruchomionej w 1785 r. kopalni „Nadzieja” eksploatującej złoża łupków serycytowych. Oba jeziorka położone są na wysokości 560 m.n.p.m. Wyrobisko pokopalniane wypełniła woda, którą związki żelaza zabarwiły kolor czerwony. Natomiast Żółte Jeziorko jest najmłodszym z jeziorek powstałych pośród pokopalnianych hałd, a jego historia jest powiązana z historią Purpurowego Jeziorka, ale stan wody w nim był bardzo niski. Po zwiedzeniu terenów wokół jeziorek oraz zrobieniu sobie ostatnich pamiątkowych zdjęć z bardzo udanej przyrodniczej pieszej wyprawy po Kolorowych Jeziorkach dotarli do przystanku PKS w Wieściszowicach i autokarem „Zwiedzaczka” zadowoleni i pełni powycieczkowych wrażeń w wesołych nastrojach powrócili do Kamiennej Góry

Opiekę nad młodymi adeptami turystyki sprawowały Paulina Kuliś – wychowawca jednej z klas, Katarzyna Babiuch – nauczyciel, Urszula Herman i Barbara Siąkała – rodzice, a przez Kolorowe Jeziorka poprowadził uczestników przyrodniczej wycieczki Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego oraz Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21