aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 7 czerwca 2017 roku uczniowie dwóch klas II e i II f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w kolejnej wycieczce w ramach cyklu wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorki Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu Aleksandrę Trytek i Annę Walusiak. Była to ósma z tegorocznego cyklu wycieczek organizowanego przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry organizowanego przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 23 maja 2017 roku uczniowie dwóch klas – III b oraz III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce po Kamiennej Górze w ramach cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 6 czerwca 2017 roku uczniowie dwóch klas II b oraz II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w kolejnej wycieczce w ramach cyklu wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorkę Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu Aleksandrę Trytek. Była to siódma z tegorocznego cyklu wycieczek organizowanego przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry organizowanego przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 22 maja 2017 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II d ze  Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce przyrodniczej w ramach cyklu „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody regionu” organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców naszego miasta przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 5 czerwca 2017 roku uczniowie dwóch klas – III b oraz III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w swojej pierwszej tegorocznej wycieczce w ramach cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 20 czerwca 2017 roku członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę szlakami turystycznymi Masywu Ślęży. Młodzi miłośnicy turystyki pieszej wzięli udział w cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych ph. „W harmonii  przyrodą”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 30 maja 2017 roku członkowie Szkolnych Kółek Historycznych działających przy kamiennogórskich szkołach podstawowych wzięli udział w bardzo interesującej wycieczce ekumenicznej kontynuując tegoroczny cykl poznawania historii naszego regionu w ramach projektu „Szlakami miejsc pamięci”. Cykl ten współorganizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Muzeum Tkactwa, „Projekt Arado – zaginione laboratorium Hitlera” przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 18 maja 2017 roku uczniowie dwóch klas II b oraz II d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Marta Kroczek oraz Patrycja Rachwalska. Była to trzecia z tegorocznych wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców powiatu do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. via PTSM-JR

W dniu 27 maja 2017 roku członkowie Szkolnego Koła PTSM „Kompasik” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na pierwszą w tym roku kalendarzowym wycieczkę szlakami turystycznymi. Młodzi miłośnicy turystyki pieszej wzięli udział w cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych ph. „W harmonii  przyrodą”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 19 maja 2017 roku uczniowie klasy II b, a następnie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, korzystając z bardzo ładnej, słonecznej pogody, uczestniczyli w terenowej lekcji przyrody przeprowadzonej w ramach cyklu wycieczek ph. „Poznajemy zabytki i obiekty przyrodnicze naszego regionu” organizowanym dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

REKLAMA

ds21