aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 17 maja 2017 roku w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie uczestniczyli uczniowie dwóch klas IV a oraz IV c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. Była to szósta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Centrów Edukacji Ekologicznej dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 8 maja 2017 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II c ze Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Marta Kroczek oraz Patrycja Rachwalska. Była to piąta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 16 maja 2017 roku uczniowie dwóch klas III d i III e ze  Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce przyrodniczej w ramach cyklu „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody regionu” organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców naszego miasta przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 26 kwietnia 2017 roku uczniowie dwóch klas II b oraz II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM. Zajęcia edukacyjne przeprowadziła kierownik  KBG KPN Marta Kroczek. Była to czwartaa z tegorocznych wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 13 maja 2017 roku członkowie Szkolnych Kółek Historycznych działających przy kamiennogórskich szkołach podstawowych wzięli udział w bardzo interesującej terenowej lekcji muzealnej kontynuując tegoroczny cykl poznawania historii naszego regionu w ramach projektu :Szlakami miejsc pamięci”. Cykl ten współorganizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Muzeum Tkactwa, „Projekt Arado – zaginione laboratorium Hitlera” przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 10 kwietnia 2017 roku członkowie Szkolnego Koła Historycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w bardzo interesującej lekcji muzealnej inaugurując tegoroczny cykl poznawania historii naszego regionu w ramach projektu :Szlakami miejs pamięci”. Cykl ten współorganizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Muzeum Tkactwa, „Projekt Arado – zaginione laboratorium Hitlera” przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 10 maja 2017 r. uczniowie dwóch klas – III b oraz III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w swojej pierwszej tegorocznej wycieczce w ramach cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „W harmonii z przyrodą”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 7 kwietnia 2017 r. do Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie przybyli uczestnicy eliminacji rejonowych XIV Regionalnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego Szkół Podstawowych ph. „Ochrona przyrody w Polsce” organizowany przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach obejmujący zasięgiem swojego działania całe byłe województwo jeleniogórskie.

fot. via PTSM-JR

W dniu 11 maja 2017 roku uczniowie dwóch klas II e oraz II f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce przyrodniczej w ramach „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Marta Kroczek oraz Dorota Wojnarowicz. Cykl wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. via PTSM-JR

W dniu 6 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy VI c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze zainaugurowali tegoroczny „Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorkę Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu Aleksandrę Trytek. Cykl wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

REKLAMA

ds21