aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 30 marca 2017 roku uczniowie dwóch klas II e oraz II f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w trzeciej wycieczce z tegorocznego cyklu wycieczek edukacyjnych do Centrów Edukacji Ekologicznej organizowany przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorki Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu Emanuelle Kaczmarek oraz Aleksandrę Panek. Cykl wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 21 marca 2017 roku uczniowie dwóch klas VI a oraz VI b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze zainaugurowali tegoroczny cykl wycieczek edukacyjnych zorganizowany przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorki Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu Aleksandrę Trytek oraz Dorotę Wojnarowicz. Cykl wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 27 marca 2017 roku uczniowie dwóch klas III d oraz III e ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w drugiej wycieczce z tegorocznego cyklu wycieczek edukacyjnych do Centrów Edukacji Ekologicznej organizowany przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorki Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu Emanuellęe Kaczmarek oraz Aleksandrę Panek. Cykl wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 4 marca 2017 r. na szlaki turystyczne wyruszyli młodzi członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze inaugurując tym samym tegoroczny cykl wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „W harmonii z przyrodą”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 28 marca 2017 roku członkowie Szkolnego Koła Historycznego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w bardzo interesującej lekcji muzealnej inaugurując tegoroczny cykl poznawania historii naszego regionu w ramach projektu :Szlakami miejsc pamięci”. Cykl ten współorganizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Muzeum Tkactwa, „Projekt Arado – zaginione laboratorium Hitlera” przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

REKLAMA

ds21