aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

KSIS Razem Kamienna GóraKamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem" z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Tadeusz Kościuszki 6 przeprowadziło w dniu 1 listopada 2013 roku zbiórkę publiczną.


Ww. zbiórkę przeprowadzono na podstawie decyzji nr 5/2013 z 18.10.2013 wydanej przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra.
Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła 3120,65 zł i 3,01 € - datki do puszek kwestarskich.

Łączne koszty przeprowadzenia zbiorki to 82 zł – opłata za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Dochód ze zbiórki publicznej czyli kwota 3038,65 zł i 3,01 € zostanie przeznaczona na konserwację zaniedbanych grobów kamiennogórskich cmentarzy.

REKLAMA