aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

MPWiK Kamienna GóraZarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 58-400 Kamienna Góra, ul. Zamkowa 3 informuje swoich Odbiorców, że z dniem 01 stycznia 2014 r. na podstawie art. 24 ust 8 i 9 ustawy z dnia 12.06.2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) wprowadzone zostają nowe TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW


Ceny i stawki opłat określone w niniejszych taryfach obowiązywać będą w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Kliknij tutaj lub w obrazek poniżej, aby pobrać taryfy (plik pdf)

MPWiK Kamienna Góra

 

REKLAMA