aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. wp

Obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego jest zawarcie umowy komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Stanowi ono zabezpieczenie zarówno dla prowadzącego pojazd, który spowoduje szkodę w ruchu drogowym, jak i dla poszkodowanego. Umowa ubezpieczenia OC przedłuża się automatycznie, chyba że zostanie wypowiedziana. W pewnych przypadkach może się okazać, że mamy podwójne ubezpieczenie. Kiedy taka sytuacja może nastąpić? Co należy wówczas zrobić?

Podwójne ubezpieczenie

Z podwójnym ubezpieczeniem mamy do czynienia wtedy, gdy posiadacz pojazdu nie wypowiedział umowy dotychczasowemu zakładowi ubezpieczeń i zawarł kolejną, z innym towarzystwem ubezpieczeniowym (TU). Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych posiadacz pojazdu, chcąc zawrzeć umowę z nowym zakładem ubezpieczeń, musi najpierw wypowiedzieć ochronę ubezpieczeniową dotychczasowemu TU. Musi to zrobić najpóźniej na dzień przed końcem umowy w formie pisemnej.

Formularz wypowiedzenia jest zwykle dostępny na stronie danego TU. Dokument ten powinien zawierać: numer polisy, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, podstawę prawną wypowiedzenia, dane osobowe posiadacza pojazdu, nazwę i adres TU. Wypowiedzenia można dokonać:

  •       w oddziale danego zakładu ubezpieczeń,
  •       wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej TU,
  •       za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,
  •       u dowolnego agenta, który ma zawartą umowę z danym zakładem ubezpieczeń.

W sytuacji, kiedy posiadacz pojazdu zapomni o wypowiedzeniu umowy i zawrze ją z innym zakładem ubezpieczeń, dojdzie do podwójnego ubezpieczenia. Nie zwiększa to w żaden sposób ochrony ubezpieczeniowej, z jakiej korzystamy. Sumy gwarancyjne pozostają takie same – posiadacz pojazdu ponosi podwójny koszt polisy, a nie czerpie z tego powodu żadnych korzyści. Na szczęście nie oznacza to konieczności płacenia za obie polisy – możesz wypowiedzieć tę umowę ubezpieczenia OC, która przedłużyła się automatycznie. Wówczas będziesz musiał jedynie ponieść koszt wykorzystanej już ochrony ubezpieczeniowej, zatem im szybciej wypowiesz umowę, tym lepiej.

Nową umowę ubezpieczenia OC również możesz wypowiedzieć, o ile  zawarłeś ją na odległość. Na rezygnację masz 30 dni.

Umowa OC nie zawsze się przedłuży

Problem podwójnego ubezpieczenia powstaje najczęściej wtedy, gdy zapomnimy o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy. Tylko czy w każdym przypadku OC przedłuży się automatycznie? Nie – istnieje kilka wyjątków:

  •       Polisa przekazana przez poprzedniego właściciela pojazdu – jeśli doszło do przeniesienia praw własności do auta, to sprzedający musi przekazać nowemu posiadaczowi polisę OC, z której ten może korzystać do końca umowy. Jednak taka ochrona ubezpieczeniowa nie przedłuży się automatycznie – wygaśnie wraz z zakończeniem umowy.
  •       Krótkoterminowe OC – w pewnych przypadkach posiadacz pojazdu może skorzystać z krótkoterminowego OC, najczęściej zapewniającego ochronę przez 30 dni. Bardzo często korzystają z tej propozycji przedsiębiorcy, którzy prowadzą komisy samochodowe. Umowa krótkoterminowego OC wygasa automatycznie wraz z zakończeniem umowy.
  •       Nieopłacenie pełnej składki na OC – jeśli posiadacz pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC, ale nie uregulował pełnej składki, to w dalszym ciągu korzysta z ochrony ubezpieczeniowej do końca umowy, ale polisa automatycznie wygaśnie wraz końcem rocznej ochrony. Co istotne, posiadacz pojazdu nie uniknie konieczności uregulowania składki za ubezpieczenie. Jeśli, mimo otrzymywania wezwań, nie  uiści on wymaganej opłaty, to wówczas sprawa może być skierowana do sądu i zakończyć się postępowaniem komorniczym.

Poszkodowanym przysługuje z ubezpieczenia OC wiele świadczeń, ale zakład ubezpieczeń może zaniżyć wysokość odszkodowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać z oferty firmy – takiej jak Fundusz Odszkodowań – która może dokonać ponownej kalkulacji wysokości odszkodowania i być może wywalczy w naszym imieniu wyższą kwotę. 

 

REKLAMA