aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

MPWiK Kamienna GóraZarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Zamkowa 3, 58-400 Kamienna Góra informuje swoich Odbiorców, że z dniem 01 stycznia 2016 r. na podstawie art. 24 ust 9a ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139) oraz uchwałą nr XIII/75/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 26.11.2015 r., przedłużone zostają obowiązujące TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Ceny i stawki opłat określone w niniejszych taryfach obowiązywać będą w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Bestdoctors

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/99/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawka,  uchwała obowiązuje    od  1 stycznia 2016 r. do dnia 31.12.2016 r. :

Katharsis

NSYSFirma NSYS POLSKA Sp. z o.o. działająca w branży telekomunikacyjnej poszukuje pracownika na stanowisko monter instalacji telekomunikacyjnych.

Już po raz dziewiąty proponujemy internautom ocenę radnych. Aby wziąć udział w głosowaniu wystarczy wysłać SMS-a. Zabawa trwać będzie do 13 grudnia 2015 do godziny 20.

Stan głosowanie 12.12. godz. 20.00 -KONIEC GŁOSOWANIA

Poniżej prezentujemy wyniki tegorocznego głosowania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miszkowicach PILNIE poszukuje osoby z uprawnieniami  do pracy w kuchni (na okres ok. 1 miesiąca).
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły lub pod nr telefonu 75 742 66 68

katharsis

REKLAMA