aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - S3

Temat łącznika z węzła w Ptaszkowie w kierunku Wałbrzycha zdominował dzisiejsze (czwartek, 19 września) konsultacje dotyczące budowy drogi ekspresowej S3 z Kamiennej Góry do Lubawki.

 

Przedstawiciele wykonawcy i GDDKiA przedstawili planowany przebieg drogi oraz zasady wykupu nieruchomości. Szczegółowo pisaliśmy o tym po wczorajszym spotkaniu w Lubawce. Nowością byłą informacja o planowanych ekranach akustycznymi na wysokości ul. Jesionowej w Kamiennej Górze i przy węźle w Ptaszkowie.

To właśnie węzeł Kamienna Góra północ, czyli zjazd z S3 w Ptaszkowie, budził najwięcej emocji. Wykonawca tłumaczył, że przygotowuje projekt zgodnie ze zleceniem GDDKiA, zakłada on przejazd z Wałbrzycha dotychczasową siecią dróg, czyli przez skrzyżowanie ul. Katowickiej, Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze. Przedstawiciele inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wyjaśniali, że decyzja środowiskowa dla planowanej drogi ważna jest do kwietnia przyszłego roku. Do tego momentu trzeba złożyć komplet dokumentacji. Nie ma więc już czasu na tak poważne zmiany w projekcie. GDDKiA nie może czekać na decyzje władz województwa o przebiegu łącznika.

Kamienna Góra - S3

Burmistrz Janusz Chodasewicz poinformował uczestników spotkania, że wczoraj rozmawiał z wicemarszałkiem województwa Tymoteuszem Myrdą i został zapewniony, że Urząd Marszałkowski nie zostawi mieszkańców Kamiennej Góry z tym problemem, zlecone zostało już wykonanie projektu łącznika. Burmistrza skrytykował jeden z uczestników spotkania, zarzucając brak rozmów z mieszkańcami Ptaszkowa i wytyczanie łącznika bez konsultacji. J. Chodasewicz oświadczył, że kontrowersyjny przebieg łącznika powstał w Urzędzie Marszałkowskim.

Przy okazji okazało się, że uczestnicy spotkania dysponują różnymi danymi o potencjalnym wzroście natężenia ruchu. Wykonawca sugerował, że mieszkańcy Wałbrzycha będą korzystać z węzła Bolków, a nie Kamienna Góra. Według przedstawicieli GDDKiA trwają rozmowy między Dyrekcją a władzami Wałbrzycha na temat takiego rozwiązania. Burmistrz J. Chodasewicz twierdził, że dziennie ulicą Wałbrzyską w Kamiennej Górze będzie przejeżdżać 20 tys. pojazdów. Nie był jednak w stanie wskazać źródła tej informacji. Wójt Patryk Straus, powołując się na dane władz województwa, mówił o 9,5-11 tys. pojazdów. Wójt przypomniał, że w poprzedniej kadencji wszyscy samorządowcy z powiatu kamiennogórskiego wystosowali apel w sprawie budowy łącznika. Dla J. Chodasewicza działania poprzedników były zbyt łagodne lub podjęte zbyt późno.

Kamienna Góra - S3

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA