aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

 sesja powiat

Powiat kamiennogórski będzie przyznawał nagrody i stypendia uczniom szkół ponadpodstawowych działającym na terenie powiatu. Decyzja zapadła podczas dzisiejszej (wtorek, 30 czerwca) sesji.

 

Program wspierający młodzież nazwany został: Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej. Zbudowany jest z dwóch części. Co roku przyznawane będą trzy jednorazowe nagrody w wysokości minimum 500 zł. Otrzyma je Licealista Roku, Technik Roku i Branżysta Roku. O przyznaniu nagrody decydować będą oceny oraz zachowanie. W przypadku licealistów ważna będzie średnia ocen ze świadectwa maturalnego z chemii, biologii, geografii, matematyki, fizyki, informatyki, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka obcego. U techników decydować będzie średnia z przedmiotów zawodowych oraz języka obcego na świadectwie maturalnych. U branżystów decydować będzie średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie ukończenia szkoły.

Drugi element programu zakłada przyznawanie stypendiów za osiągnięcia sportowe, artystyczno-techniczne oraz naukowe. W każdej kategorii przyznane zostaną trzy stypendia w wysokości od 100 do 200 zł miesięcznie. W każdej kategorii tworzona będzie lista rankingowa, według kryteriów określonych w regulaminie. Punkty przyznawane będą za udział w zawodach sportowych, konkursach, wyniki w nauce.

Za przyjęciem uchwały wprowadzającej program było 15 radnych, nikt nie był przeciwko, nikt się nie wstrzymał.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA