Drukuj

zus Prawie 2 tysiące Dolnoślązaków dostanie w październiku dodatkowe pieniądze z ZUS. W nadchodzącym miesiącu rozpocznie się wypłata emerytur wraz z wyrównaniem od czerwca tego roku. Nie trzeba składać żadnych wniosków gdyż ZUS z urzędu przeliczy przyznane w tym roku czerwcowe emerytury.

Emeryci i renciści, których te przepisy dotyczą, dostaną wyrównanie od dnia, w którym przysługuje im wypłata. Na Dolnym Śląsku przeliczonych zostało 1978 świadczeń w tym 358 w Legnicy, 727 w Wałbrzychu i 893 we Wrocławiu.

- Wyrównanie przyjdzie na konto razem z październikową wypłatą renty lub emerytury. Wypłata za październik 2021 r. będzie naliczona już w nowej wysokości – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

- Co roku przestrzegałam seniorów żeby poczekali ze składaniem wniosków o emeryturę do lipca. Kilka dni temu Prezydent podpisał ustawę, która rozwiązała ostatecznie problem czerwcowych emerytur - mówi rzeczniczka.

Rzeczniczka wyjaśnia, że dzięki temu zastosowanie do złożonych w czerwcu wniosków mają dodatkowe waloryzacje kwartalne, które dotąd nie przysługiwały przy ustalaniu emerytury w czerwcu.

Prezydent w połowie sierpnia podpisał ustawę, która rozwiązuje problem tzw. emerytur czerwcowych. Zmiany oznaczają m.in., że emerytura w czerwcu będzie wyliczana na takich zasadach jak maju o ile będzie korzystniejsza.

Ustawa zmienia zasady wyliczania emerytur na stałe, dlatego w przyszłości osoby kończące wiek emerytalny w czerwcu będą mogły bez obaw składać wnioski o świadczenia w tym miesiącu. Zmiana przepisów obejmuje także emerytury przyznane w czerwcu 2021 r. i renty rodzinne przyznane po członkach rodziny, którzy zmarli po 31 maja tego roku. Nie ma przy tym znaczenia, czy ZUS przyznał emeryturę na wniosek ubezpieczonego czy z urzędu (bez wniosku, po rencie z tytułu niezdolności do pracy).
Zgodnie z ustawą osobom, którym zostały przyznane emerytury w czerwcu tego roku, świadczenia te zostaną przeliczone z urzędu, z uwzględnieniem ustawowych zmian – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów. Oznacza to, że osoby te nie będą musiały składać wniosku o przeliczenie wysokości emerytury. Ponowne obliczenie świadczenia i wypłata wyrównania nastąpi od dnia powstania prawa do świadczenia i jego wypłaty, nie wcześniej niż od 1 czerwca 2021 r.

W poprzednich latach osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju lub lipcu.