aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 26 września 2018 roku uczniowie klasy VII c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez edukatora Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Była to dwudziesta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Szklarskiej Poręby uczestnicy wycieczki edukacyjnej podeszli do budynku Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej gdzie spotkali się z Elżbietą Geregą – specjalistę ds.. edukacji, która zapoznała ich z tematyką zajęć edukacyjnych. Po krótkim odpoczynku udali się na 2-godzinne zajęcia terenowe.

Wędrując leśnymi ścieżkami dotarli do leśnej drogi, na której Elżbieta Gerega przeprowadziła krótką pogadankę o rodzajach lasu, które możemy zobaczyć wędrując karkonoskimi szlakami turystycznymi. Ponadto zapoznała uczestników przyrodniczej wycieczki z działaniami podejmowanymi na rzecz przebudowy drzewostanu w Karkonoszach. Naturalne zbiorowiska leśne: grądy, buczyny i bory jodłowo-świerkowe w XIX wieku dla potrzeb gospodarki zastąpiono szybko rosnącymi gatunkami iglastymi zakładając na dużych powierzchniach monokultury świerkowe. Zaowocowało to m. in. ogromnym nasileniem niektórych owadów – w szczególności kornika drukarza – dla których świerk stanowi podstawową bazę żerową. Od początku lat 90. Ubiegłego wieku prowadzony jest proces przebudowy gatunkowej drzewostanu, w którym lity drzewostan świerkowy regla dolnego przekształcany jest na lasy mieszane z przewagą buka, jawora i jodły oraz bory jodłowo-świerkowe. Ponadto młodzi kamiennogórzanie zobaczyli ogrodzenia z młodym lasem mieszanym. Podzieleni na dwa zespoły wzięli udział w ciekawej zabawie pt. „Sieć zależności”, podczas której mogli przekonać się o szczególnej roli drzewa w biocenozie.

Podczas leśnego spaceru „drogą Eli” - edukacyjną ciężką przyrodniczą wytyczoną przez prowadzącą zajęcia Elżbietę Geregę - zobaczyli przykłady ANTROPOPRESJI, czyli negatywnego wpływu człowieka na przyrodę, którym jest m. in. widziany przez nich wyciąg orczykowy. Wędrując leśnymi ścieżkami zobaczyli również inne gatunki lasotwórcze – brzozy i modrzewie oraz dowiedzieli się o sukcesji w lesie na przykładzie pnia drzewa, na którym swoje siedlisko znalazły inne gatunki roślinne. Prowadząca zajęcia pokazała im również wykutą w pniu dziuplę dzięcioła oraz opowiedziała o bębnieniu o korę drzewa, które służy oznajmianiu innym samcom o zajętym terytorium i gotowości do jego obrony oraz ma przywabiać samicę. Słychać go jako krótką serię szybko powtarzanych mocnych uderzeń dziobem.

Na kolejnym przyrodniczym przystanku zobaczyli na czubkach młodych drzewek iglastych czerwone spiralki. Od Elżbiety Geregi dowiedzieli się, że są to zabezpieczenia mechaniczne. Są one zakładane na drzewa mające na celu chronienie ich młodych pędów przed uszkodzeniami spowodowanymi przez ssaki roślinożerne. Oprócz różnego rodzaju osłonek mechanicznych w lasach karkonoskich aby chronić drzewka przed zgryzieniem stosuje się repelenty - różnego typu substancje chemiczne, które nanosi się na drzewa poprzez smarowanie lub opryski.

Następnie uczestnicy przyrodniczej wyprawy w Karkonosze zostali podzieleni na cztery zespoły, które zostały wyposażone w karty pracy z uproszczoną listą gatunków porostów – wskaźników stopni zanieczyszczenia powietrza i z dużym zaangażowaniem poszukiwali je w lesie. Każdy z uczestników „porostowych poszukiwań” mógł zabrać ze sobą kawałek znalezionego porostu.

Po powrocie do budynku Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej kontynuowali zajęcia w Sali Warsztatowej z binokularami, w której mogli pooglądać przyniesione ze sobą porosty oraz inne egzemplarze karkonoskiej przyrody, a jeden z nich narysować na kartce papieru. W tym czasie druga grupa w Sali Plastycznej miała za zadanie narysowanie szkicu przebiegu zajęć terenowych z naniesieniem charakterystycznych mijanych, w trakcie leśnej wędrówki, miejsc-przystanków.

Po zrobieniu wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z prowadzącą przyrodnicze zajęcia edukacyjne ELŻBIETĄ GEREGĄ oraz podziękowaniu jej za interesujące informacje poszerzające ich wiedzę przyrodniczą oraz mile spędzony czas mieli jeszcze możliwość zapoznania się ze stałą wystawę Centrum – „Wirtualne Karkonosze”, zakup drobnych upominków oraz obejrzenie ekspozycji o polskich parkach narodowych znajdującej się na zewnątrz budynku Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie.

Obok malowniczej granitowej skałki Marianki wsiedli do mikrobusu „Zwiedzaczka”, którym powrócili do Kamiennej Góry.
Opiekę nad młodymi uczestnikami wycieczki sprawowali Monika Stawarz - wychowawczyni klasy, Anna Zdanowicz - rodzic oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA