aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 4 października 2018 roku uczniowie klasy IV a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Tajemniczego Podziemnego Miasta „Osówka”. zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez przewodnika „Osówki Zdzisława Łazanowskiego. Cykl wycieczek autokarowo-edukacyjnych organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe busem „Zwiedzaczka” na parking Kompleksu „Osówka” w Sierpnicy młodzi kamiennogórzanie po zakupie biletów wstępu i zjedzeniu drugiego śniadania spotkali się z prowadzącym trasę edukacyjną Zdzisławem Łazanowskim, który zapoznał ich z placem wspólnego zwiedzania naziemnej i podziemnej części drążonego w czasie II wojny światowej Kompleksu „Riese” („Olbrzym”). Przy drążeniu podziemnych tuneli, od 1943 r niemal do końca wojny pracowali więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Obecnie znanych jest 9 km chodników, z których do zwiedzania udostępniono 1.700 m.

Uczestnicy wycieczki podzieleni zostali na trzy zespoły, a każdy z zespołów został wyposażony w książeczkę „Las i jego mieszkańcy, życie zwierząt i roślin” oraz ołówek. Spacerując i słuchając opowieści prowadzącego zajęcia edukacyjne z dużym zaangażowaniem przystępowali do wykonania kolejnych zadań dotyczących m. in. znajomości gatunków drzew, zwierząt, ptaków i ryb oraz określając środowisko ich bytowania. Na poszczególnych stronach przyklejali odpowiednie naklejki, układali nazwy zwierząt i roślin, Za każdym razem Zdzisław Łazanowski przyznawał im określoną ilość punktów za prawidłowe rozwiązanie danego zadania, które zapisywali w swoich książeczkach.

Następnie wszyscy czwartoklasiści, po założeniu kasków ochronnych oraz zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia, mogli wejść do podziemnej części Tajemniczego Podziemnego Miasta „Osówka”. Już w pierwszym korytarzu zobaczyli zdjęcia nietoperzy, które w podziemiach znalazły swoje środowisko oraz dowiedzieli się od przewodnika ciekawych informacji m. in. o echolokacji i hibernacji nietoperzy. Jedno z zadań do rozwiązania było oczywiście związanie z tym gatunkiem ssaków, jedynego zdolnego do aktywnego lotu i w przeważającej większości prowadzącego nocny tryb życia. Ponadto poznali nazwy gatunków nietoperzy prezentowanych na zdjęciach. Spacerując podziemnymi tunelami oraz korytarzami oglądali wystawy i eksponaty związane z zabezpieczeniem obiektów podziemnych, wyposażenia żołnierzy podczas walk na froncie, uzbrojenie armii na frontach II wojny światowej oraz sprzęty używane podczas budowy obiektu „Riese”.

Zwiedzając podziemia, w których panuje stała temperatura w ciągu roku 5-7°C, z ochotą przystępowali do wykonywania kolejnych zadań proponowanych im przez oprowadzającego ich tunelami i korytarzami m.in. ułożenie pięciu nowych wyrazów z liter użytych w słowie „korytarz”, odczytywanie z plansz i zapisywanie w książeczkach nazw sprzętu wojskowego. Ponadto dowiedzieli się, że w Osówce znajdują sią dwa z 16. miejsc zimowego bytowania nietoperzy w Górach Sowich objętych ochroną prawną jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja nietoperzy w Górach Sowich”. Na zakończenie pobytu w podziemiach oglądali sprzęt używany w trakcie działań wojennych oraz zapamiętywali jak najwięcej szczegółów jego dotyczących

Po wyjściu z podziemnej części Podziemnego Miasta „Osówka” z dużym zaangażowaniem wykonywali ostatnie zadania zamieszczone na ostatnich stronach książeczek. Po wypełnieniu wszystkich zadań, których celem było poznanie Kompleksu „Osówka” każdy zespół obliczał swoje łączne zdobycze punktowe. Okazało się, że 108 pkt, uzyskał najlepszy zespół, a osiągnięcia dwóch pozostałych to 83 oraz 81 pkt. Po zdaniu kasków ochronnych, wszyscy uczestnicy bardzo ciekawej wycieczki do Tajemniczego Podziemnego Miasta „Osówka” otrzymali nagrody w postaci „magnesów” – zwycięski zespół dwa magnesy, a pozostałe po jednym.

Po podziękowaniu Zdzisławowi Łazanowskiemu za bardzo ciekawe przybliżenie im historii oraz obiektów zwiedzanego Kompleksu „Riese”, a także interesujące zadania z zakresu edukacji ekologicznej, dzięki którym aktywnie poznawali tajemnice Podziemnego Miasta i pożegnaniu się z nim znaleźli jeszcze czas na zakup drobnych wycieczkowych upominków.

Ponadto wszyscy uczestnicy wycieczki edukacyjnej do „Osówki” zaliczyli po 10 pkt. do zdobywanej przez nich odznaki TURYSTA PRZYRODNIK.

W wesołych nastrojach z bardzo udanej wycieczki na trasie edukacyjnej Podziemnego Miasta „Osówka” busem „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Joanna Bodzek + wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA