aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 9 października 2018 roku uczniowie klasy VI b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. Była to dwudziesta druga z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Karpacza skierowali się leśnymi ścieżkami, obok górskiego potoku Łomniczka do Karkonoskiego Parku Narodowego utworzonego w 1959 r., gdzie w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze mieści się Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wycieczki edukacyjnej spotkali się z Aleksandrą Trytek - edukatorem CI KPN. Po krótkim odpoczynku, przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania przystąpili do zajęć edukacyjnych.

Swoje spotkanie z karkonoską przyrodą rozpoczęli w Sali Informacyjnej. Zajęcia rozpoczynały się od swobodnej dyskusji o PARKU NARODOWYM, który jest najwyższą formą ochrony prawnej przyrody w Polsce. Każdy z dwudziestu trzech Parków Narodowych obejmuje swym zasięgiem obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. W trakcie wspólnego omawianie przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego wymieniali elementy przyrody, z którymi kojarzy im się Park Narodowy. Ponadto dowiedzieli się, że w Karkonoskim Parku Narodowym chroni się ciekawe zespoły górskiej roślinności, bogatą faunę, a przede wszystkim skały o fantazyjnych kształtach, gołoborza, wodospady, polodowcowe kotły i stawy oraz rozmawiali o zasadach zachowania się podczas zwiedzania parku narodowego. W dalszej części zajęć odbyli wirtualny spacer po Karkonoszach przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D, podczas którego zobaczyli m. in.: Śnieżkę z jednym z dwóch wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych w Polsce, a młodzi kamiennogórzanie wymieniali elementy pogody, w tym temperatura, ciśnienie, wiatr, opady. Na najwyższym szczycie Karkonoszy zobaczyli kaplicę św. Wawrzyńca patrona ludzi związanych z górami: przewodników, pracowników KPN i członków Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Słuchając Aleksandry Trytek o poznali także kotły polodowcowe, torfowisko, schronisko „Samotnia” w Kotle Małego Stawu oraz Śnieżne Kotły. Podczas wirtualnego spaceru po Karkonoszach z licznego grona przedstawicieli karkonoskiej fauny zobaczyli żagnicę północną – to ważka relikt polodowcowy, a w Karkonoszach znajduje się jedyne jej stanowisko w Polsce.. Na krótkich filmikach zobaczyli i usłyszeli głosy podróżniczka oraz cietrzewia. Dowiedzieli się także, że niektóre szlaki turystyczne zamykane są w okresach lęgowych ptaków, w tym sokoła wędrownego.

Po przejściu do Sali Warsztatowej mieli możliwość utrwalenia zasad posługiwania się binokularami oraz samodzielnego obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych „Skarbów Gór Olbrzymich”, jak nazywane są Karkonosze. Wśród skał i minerałów były m. in.: piryt (popularnie zwany „złotem głupców”), ametyst, kryształ górski, kwarc czy szafir. Ponadto mogli obserwować wybrane gatunki owadów (m. in. osy, trzmiele i szerszenie) i elementy roślinne np. leśnych owoców.

Po zajęciach warsztatowych wszyscy udali się przed budynek Centrum, a Aleksandra Trytek opowiedziała im o karkonoskich laborantach, którzy od XVII do XIX w. zajmowali się zbieraniem roślin leczniczych w Karkonoszach i sporządzaniem z nich różnego rodzaju maści, olejki i mikstury, które ratowały zdrowie chorym. W Karpaczu zachował się dom, w którym mieszkał ostatni karkonoski laborant (Ernst August Zölfel, zm. 1884). Następnie, w dwóch grupach, w DOMKU LABORANTA z ekspozycją prezentującą historię karkonoskich laborantów - cechu zbieraczy ziół, Zobaczyli w nim bogato zdobione laboranckie pudełka na lecznicze części roślin oraz szklane butelki i fiolki, w których trzymano lecznicze mikstury i roztwory, a także różne suszone zioła, w tym len i lipę. Po wyjściu z Domku Laboranta skierowali się do OGRODU ZIÓŁ I KRZEWÓW KARKONOSKICH, w którym rośnie ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy, a wszystkie są oznaczone i opisane na znajdujących się przy nich specjalnych tabliczkach). Ogród podzielony jest na części odzwierciedlające w swym składzie gatunkowym poszczególne piętra roślinne w Karkonoszach. Prowadząca zajęcia przyrodnicze opowiedziała uczestnikom wycieczki o właściwościach leczniczych dziurawca. Młodzi kamiennogórzanie dowiedzieli się również, że konwalia majowa i naparstnica purpurowa to rośliny trujące, a na skalniku zobaczyli pachnącą jak mięta macierzankę.

Na zakończenie inspirującego pobytu w Centrum Informacyjnym KPN zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z prowadzącą zajęcia edukacyjne ALEKSANDRĄ TRYTEK. Po podziękowaniu za przekazane wiadomości o karkonoskiej przyrodzie oraz mile spędzony czas pożegnali się z nią wyruszyli w drogę powrotną do Karpacza, gdzie zobaczyli jeszcze plenerową ekspozycję skał, z których zbudowane są Karkonosze. Następnie, pełni niezapomnianych wrażeń, minibusem „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Beata Mrozowska-Paździur – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21