aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 17 października 2018 r. uczniowie klasy I a, a następnie uczestnicy kółka przyrodniczego (klasa I c) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze korzystając z bardzo ładnej, słonecznej pogody, uczestniczyli w krótkich wycieczkach przeprowadzonych w ramach regionalnych lekcji przyrodniczych organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Kamiennogórscy pierwszoklasiści po wyjściu z budynku szkolnego udali się ul. Skłodowskiej-Curii, gdzie w podwórku pomiędzy budynkami nr 4 i nr 6 rośnie okazały dąb szypułkowy - najgrubszy w naszym mieś POMNIK PRZYRODY ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r., który miał wtedy 522 cm obwodu w pierśnicy (mieszonego na wysokości 130 cm), a jego wiek szacowany był na ok. 150 lat. Uczestnicy wycieczek zostali zapoznani z podstawowymi zasadami mierzenia obwodu drzewa. Korzystając z taśm mierniczych wyznaczyli najpierw wysokość pierśnicy drzewa, a następnie przy pomocy drugiej taśmy zmierzyli jego aktualny obwód. W obydwu grupach mierzony przez nich obwód pomnikowego dębu szypułkowego wyniósł 560 cm. Na drzewie znajduje się drewniana tabliczka z napisem „Pomnik przyrody dąb szypułkowy wiek ok. 150 lat”. Drzewo otoczone jest żeliwnym płotkiem chroniącym go przed niszczeniem i zwierzętami.

Po odnalezieniu pod drzewem liści, żołędzi i szypułek oraz zrobieniu sobie pamiątkowych zdjęć skierowali swoje kroki do rosnącej na ul. Słonecznej okazałem lipy drobnolistnej, która nie jest objęta ochroną prawną jako pomnik przyrody. Ten gatunek drzewa aby mógł być objęty ochroną prawną musi w pierśnicy posiadać co najmniej 300 cm. Po dokonaniu przez uczestników wycieczek przyrodniczych pomiaru obwodu lipy drobnolistnej okazało się, że w pierśnicy ma ona aż 325 cm spełniając jeden z podstawowych wymogów przy wnioskowaniu o objęcie drzewa tego gatunku ochroną prawną jako pomnik przyrody. Młodzi adepci przyrody zobaczyli również drugi POMNIK PRZYRODY – okazały dąb szypułkowy rosnący na terenie przynależnym do hotelu „Krokus” przy ul. Słonecznej 7, ustanowiony pomnikiem przyrody rozporządzeniem wojewody jeleniogórskiego w 1994 roku. Mimo statusu „pomnika przyrody” nie jest on aktualnie oznaczony tabliczką „Pomnik Przyrody”. Dąb ten w roku ustanowienia miał ok. 26 m. wysokości oraz 345 cm obwodu w pierśnicy, a jego wiek szacowany był na ok. 120 lat.

Oba pomnikowe dęby szypułkowe znajdują się w rejestrze pomników przyrody województwa dolnośląskiego prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Urzędu Miasta w Kamiennej Górze. Szkoda tylko, że nie są oznaczone zielonymi tabliczkami z Godłem Polski i napisem „Pomnik Przyrody”. Na terenie naszego miasta znajduje się ogółem 6 tego typu obiektów. Poza dwoma dębami szypułkowymi poznanymi przez uczestników wycieczek są to jeszcze: dąb szypułkowy przy ul. Staszica 19, szpaler dębów szypułkowych wzdłuż rzeki Bóbr przy ul. Staszica (19 sztuk),, aleja dębów szypułkowych obok ruinach pałacu Grodztwo na ul. Zamkowej (20 sztuk) oraz klon srebrzysty na ul. Papieża Jana Pawła II obok mostu na rzece Bóbr.

Ponadto uczestnicy kółka przyrodniczego zobaczyli topolę z tabliczką „pomnik przyrody prawem chroniony”, ale nie znajdującą się w rejestrze pomników przyrody oraz doskonalili swoje umiejętności wyznaczania pierśnicy i mierzenia obwodów drzew rosnących na skwerze Carla Langhansa.

Uczestnicy obu przyrodniczych wycieczek poznając kamiennogórskie pomniki przyrody rosnące niedaleko szkoły wypełnili część jednego z zadań regulaminu odznaki TROPICIEL PRZYRODY, którą rozpoczęli zdobywać uczestnicząc w swojej pierwszej wycieczce odbytej w dniu 2 października do rezerwatu przyrody „Głazy Krasnoludków”.

Opiekunami młodych kamiennogórskich miłośników przyrody byli Małgorzata Pawlikowska i Katarzyna Grzelak – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA