aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
W dniu 18 października 2018 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. Była to dziewiąta z tegorocznych wycieczek w ramach cyklu „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze” organizowanego dla młodzieży szkolnej naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego. Po przyjeździe do Karpacza podeszli do plenerowej ekspozycję skał, z których zbudowane są Karkonosze. Wśród prezentowanych skał były m. in.: marmur, piaskowiec, łupki łyszczykowe, granit izerski, granit karkonoski. Następnie skierowali się leśnymi ścieżkami, obok górskiego potoku Łomniczka do Karkonoskiego Parku Narodowego utworzonego w 1959 r., gdzie w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze mieści się Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wycieczki edukacyjnej spotkali się z Aleksandrą Trytek - edukatorem CI KPN. Po krótkim odpoczynku, przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania przystąpili do zajęć edukacyjnych.  Swoje spotkanie z karkonoską przyrodą rozpoczęli w Sali Informacyjnej. Zajęcia rozpoczynały się od swobodnej dyskusji o PARKU NARODOWYM, który jest najwyższą formą ochrony prawnej przyrody w Polsce. Każdy z dwudziestu trzech Parków Narodowych obejmuje swym zasięgiem obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. W trakcie wspólnego omawianie przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego wymieniali elementy przyrody, z którymi kojarzy im się Park Narodowy. Ponadto dowiedzieli się, że w Karkonoskim Parku Narodowym chroni się ciekawe zespoły górskiej roślinności, bogatą faunę, a przede wszystkim skały o fantazyjnych kształtach, gołoborza, wodospady, polodowcowe kotły, stawy, góry oraz rozmawiali o zasadach zachowania się podczas zwiedzania parku narodowego. W dalszej części zajęć odbyli wirtualny spacer po Karkonoszach przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D, podczas którego zobaczyli m. in.: Śnieżkę (1602m n.p.m.) z jednym z dwóch wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych w Polsce, a młodzi kamiennogórzanie wymieniali elementy pogody, w tym temperatura, ciśnienie, wiatr, opady. Na najwyższym szczycie Karkonoszy zobaczyli kaplicę św. Wawrzyńca patrona ludzi związanych z górami: przewodników, pracowników KPN i członków Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z którego pomocy można skorzystać w trudnych sytuacjach na górskim szlaku dzwoniąc na numer alarmowy 985. Słuchając Aleksandry Trytek zobaczyli także stację wyciągu na Kopie, kosodrzewinę – karłowatą sosnę, kotły polodowcowe, w tym Kocioł Małego Stawu oraz schronisko „Samotnia”. Na krótkich filmikach zobaczyli i usłyszeli głosy cietrzewia oraz podróżniczka. Dowiedzieli się także, że niektóre szlaki turystyczne zamykane są w okresach lęgowych ptaków, w tym sokoła wędrownego.  Po przejściu do Sali Warsztatowej mieli możliwość utrwalenia zasad posługiwania się binokularami oraz samodzielnego obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych „Skarbów Gór Olbrzymich”, jak nazywane są Karkonosze. Wśród skał i minerałów były m. in.: piryt (popularnie zwany „złotem głupców”), ametyst, kryształ górski, kwarc czy szafir. Ponadto mogli obserwować wybrane gatunki owadów (m. in. osy, trzmiele i szerszenie) i elementy roślinne np. leśnych owoców. Po zajęciach warsztatowych wszyscy udali się przed budynek Centrum, a Aleksandra Trytek opowiedziała im o karkonoskich laborantach, którzy od XVII do XIX w. zajmowali się zbieraniem roślin leczniczych w Karkonoszach i sporządzaniem z nich różnego rodzaju maści, olejki i mikstury, które ratowały zdrowie chorym. W Karpaczu zachował się dom, w którym mieszkał ostatni karkonoski laborant (Ernst August Zölfel, zm. 1884). Następnie, w dwóch grupach, w DOMKU LABORANTA z ekspozycją prezentującą historię karkonoskich laborantów - cechu zbieraczy ziół, Zobaczyli w nim bogato zdobione laboranckie pudełka na lecznicze części roślin oraz szklane butelki i fiolki, w których trzymano lecznicze mikstury i roztwory, a także różne suszone zioła, w tym len i lipę. Po wyjściu z Domku Laboranta skierowali się do OGRODU ZIÓŁ I KRZEWÓW KARKONOSKICH, w którym rośnie ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy, a wszystkie są oznaczone i opisane na znajdujących się przy nich specjalnych tabliczkach). Ogród podzielony jest na części odzwierciedlające w swym składzie gatunkowym poszczególne piętra roślinne w Karkonoszach. Prowadząca zajęcia przyrodnicze opowiedziała uczestnikom wycieczki o właściwościach leczniczych dziurawca. Młodzi kamiennogórzanie dowiedzieli się również, że konwalia majowa i naparstnica purpurowa to rośliny trujące.  Na zakończenie inspirującego pobytu w Centrum Informacyjnym KPN zrobili sobie, przy skalniaku, pamiątkowe zdjęcie z prowadzącą zajęcia edukacyjne ALEKSANDRĄ TRYTEK. Po podziękowaniu za przekazane wiadomości o karkonoskiej przyrodzie oraz mile spędzony czas pożegnali się z nią wyruszyli w drogę powrotną do Karpacza, skąd pełni niezapomnianych wrażeń z pierwszego pobytu w Karkonoskim Parku Narodowym, autokarem „Zwiedzaczka” powrócili do Krzeszowa. Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Wiesława Czernik i Beata Kwilińska – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

W dniu 18 października 2018 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. Była to dziewiąta z tegorocznych wycieczek w ramach cyklu „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze” organizowanego dla młodzieży szkolnej naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe do Karpacza podeszli do plenerowej ekspozycję skał, z których zbudowane są Karkonosze. Wśród prezentowanych skał były m. in.: marmur, piaskowiec, łupki łyszczykowe, granit izerski, granit karkonoski. Następnie skierowali się leśnymi ścieżkami, obok górskiego potoku Łomniczka do Karkonoskiego Parku Narodowego utworzonego w 1959 r., gdzie w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze mieści się Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wycieczki edukacyjnej spotkali się z Aleksandrą Trytek - edukatorem CI KPN. Po krótkim odpoczynku, przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania przystąpili do zajęć edukacyjnych.

Swoje spotkanie z karkonoską przyrodą rozpoczęli w Sali Informacyjnej. Zajęcia rozpoczynały się od swobodnej dyskusji o PARKU NARODOWYM, który jest najwyższą formą ochrony prawnej przyrody w Polsce. Każdy z dwudziestu trzech Parków Narodowych obejmuje swym zasięgiem obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. W trakcie wspólnego omawianie przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego wymieniali elementy przyrody, z którymi kojarzy im się Park Narodowy. Ponadto dowiedzieli się, że w Karkonoskim Parku Narodowym chroni się ciekawe zespoły górskiej roślinności, bogatą faunę, a przede wszystkim skały o fantazyjnych kształtach, gołoborza, wodospady, polodowcowe kotły, stawy, góry oraz rozmawiali o zasadach zachowania się podczas zwiedzania parku narodowego. W dalszej części zajęć odbyli wirtualny spacer po Karkonoszach przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D, podczas którego zobaczyli m. in.: Śnieżkę (1602m n.p.m.) z jednym z dwóch wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych w Polsce, a młodzi kamiennogórzanie wymieniali elementy pogody, w tym temperatura, ciśnienie, wiatr, opady. Na najwyższym szczycie Karkonoszy zobaczyli kaplicę św. Wawrzyńca patrona ludzi związanych z górami: przewodników, pracowników KPN i członków Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z którego pomocy można skorzystać w trudnych sytuacjach na górskim szlaku dzwoniąc na numer alarmowy 985. Słuchając Aleksandry Trytek zobaczyli także stację wyciągu na Kopie, kosodrzewinę – karłowatą sosnę, kotły polodowcowe, w tym Kocioł Małego Stawu oraz schronisko „Samotnia”. Na krótkich filmikach zobaczyli i usłyszeli głosy cietrzewia oraz podróżniczka. Dowiedzieli się także, że niektóre szlaki turystyczne zamykane są w okresach lęgowych ptaków, w tym sokoła wędrownego.

Po przejściu do Sali Warsztatowej mieli możliwość utrwalenia zasad posługiwania się binokularami oraz samodzielnego obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych „Skarbów Gór Olbrzymich”, jak nazywane są Karkonosze. Wśród skał i minerałów były m. in.: piryt (popularnie zwany „złotem głupców”), ametyst, kryształ górski, kwarc czy szafir. Ponadto mogli obserwować wybrane gatunki owadów (m. in. osy, trzmiele i szerszenie) i elementy roślinne np. leśnych owoców.

Po zajęciach warsztatowych wszyscy udali się przed budynek Centrum, a Aleksandra Trytek opowiedziała im o karkonoskich laborantach, którzy od XVII do XIX w. zajmowali się zbieraniem roślin leczniczych w Karkonoszach i sporządzaniem z nich różnego rodzaju maści, olejki i mikstury, które ratowały zdrowie chorym. W Karpaczu zachował się dom, w którym mieszkał ostatni karkonoski laborant (Ernst August Zölfel, zm. 1884). Następnie, w dwóch grupach, w DOMKU LABORANTA z ekspozycją prezentującą historię karkonoskich laborantów - cechu zbieraczy ziół, Zobaczyli w nim bogato zdobione laboranckie pudełka na lecznicze części roślin oraz szklane butelki i fiolki, w których trzymano lecznicze mikstury i roztwory, a także różne suszone zioła, w tym len i lipę. Po wyjściu z Domku Laboranta skierowali się do OGRODU ZIÓŁ I KRZEWÓW KARKONOSKICH, w którym rośnie ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy, a wszystkie są oznaczone i opisane na znajdujących się przy nich specjalnych tabliczkach). Ogród podzielony jest na części odzwierciedlające w swym składzie gatunkowym poszczególne piętra roślinne w Karkonoszach. Prowadząca zajęcia przyrodnicze opowiedziała uczestnikom wycieczki o właściwościach leczniczych dziurawca. Młodzi kamiennogórzanie dowiedzieli się również, że konwalia majowa i naparstnica purpurowa to rośliny trujące.

Na zakończenie inspirującego pobytu w Centrum Informacyjnym KPN zrobili sobie, przy skalniaku, pamiątkowe zdjęcie z prowadzącą zajęcia edukacyjne ALEKSANDRĄ TRYTEK. Po podziękowaniu za przekazane wiadomości o karkonoskiej przyrodzie oraz mile spędzony czas pożegnali się z nią wyruszyli w drogę powrotną do Karpacza, skąd pełni niezapomnianych wrażeń z pierwszego pobytu w Karkonoskim Parku Narodowym, autokarem „Zwiedzaczka” powrócili do Krzeszowa.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Wiesława Czernik i Beata Kwilińska – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA