Print
fot. PTSM-JR

W dniu 20 października 2018 roku na kolejną w tym roku sobotnią wycieczkę wyruszyli młodzi turyści ze Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestnicząc w cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Młodzi kamiennogórscy miłośnicy pieszej wędrówki szlakami turystycznymi po przyjeździe minibusem „Zwiedzaczka” do Grzęd żwawo wyruszyli czerwono znakowanym Głównym Szlakiem Sudeckim im. dr Mieczysława Orłowicza w kierunku Krzeszowskich Wzgórz. Podobnie jak podczas poprzedniej wycieczki, jej prowadzenia podjęła się Anna Niedźwiedzka, którą wspierała Katarzyna Szewczyk. Po dotarciu na skraj lasu zrobili sobie pierwszy odpoczynek, a Paulina Ochmańska poczęstowała wszystkich uczestników sobotniego spaceru cukierkami z okazji swoich niedawnych urodzin, a Ci złożyli Jubilatce życzenia oraz zaśpiewali „100 lat”.

Następnie miłośnicy aktywnego spędzania czasu wolnego na łonie natury wędrując leśnymi ścieżkami, w wielobarwnych, jesiennych kolorach, wspinali się na szczyt Góry św. Anny (593 m. n.p.m.), gdzie chwilkę odpoczęli. Czerwone znaki turystyczne doprowadziły ich na zachodnie zbocze Góry św. Anny. Na zboczu, z którego roztacza się panorama pobliskiego Krzeszowa, zobaczyli kościół pw. św. Anny – barokowa budowla wzniesiona w 1722 r. za rządów opata Dominika Geyera, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej kaplicy z  XVI w. Kult św. Anny był częścią kultu Świętej Rodziny, który wraz z kultem maryjnym był ważnym elementem katolickiej odnowy religijnej okresu kontrreformacji. Kościół powstał w związku z przekształcaniem Krzeszowa w jedno z najważniejszych na Śląsku sanktuariów pielgrzymkowych. Kaplica cieszyła się znacznym powodzeniem pielgrzymów, odbywały się tu nabożeństwa, szczególnie uroczyste i liczne w dzień patronki. Była ona przebudowywana m.in. 1886 r.. Po II wojnie światowej budowla popadła w ruinę. Odrestaurowany kościół, dzięki staraniom Społecznego Komitetu Odbudowy Kościoła na Górze św. Anny, został konsekrowany 25 września 2011 r. Stąd do Krzeszowa doprowadziła ich dawna droga pielgrzymkowa, na której zachowały się trzy z pięciu kapliczek-latarń.

W Krzeszowie podeszli do okazałego dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Sądeckiej 17 objętego ochroną prawną jako POMNIK PRZYRODY rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r. Natomiast przy południowej części murów klasztornych zobaczyli kamienny pręgierz. Pod pręgierz można było trafić z wielu powodów. Najczęściej skazywano na karę stania w dni targowe przy “słupie hańby” za wszelkiego rodzaju drobne kradzieże, naruszanie obyczajów, fałszerstwa, obniżanie jakości lub zawyżanie cen sprzedawanych produktów. Pręgierz był również świadkiem kary chłosty. Liczbę uderzeń rózgą przeważnie określał szczegółowo wyrok sądowy Najczęściej po wykonaniu kary chłosty przestępca zostawał wydalany z miasta, a nawet z danego kraju bez prawa powrotu pod rygorem najwyższego wymiaru kary.

Po odpoczynku, przeznaczonym na drobne zakupy w sklepie oraz zabawy w siłowni na wolnym powietrzu kamiennogórscy piechurzy postanowili „popedałować” do Kamiennej Góry budowaną na terenie Gminy Kamienna Góra ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ powstającą w ramach projektu „Ochrona Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Natura 2000” – Góry Kamienne, poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego w wyniku budowy sieci ścieżek rowerowych”. Celem projektu są wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie. Na ścieżce rowerowej spacerujący nią piechurzy widzieli m. in. montowanie barierek ochronnych. .

Po dotarciu do Kamiennej Góry i zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia uczestnicy sobotniej wycieczki zobaczyli jeszcze dwa stanowiska POMNIKÓW PRZYRODY przy ul. Stanisława Staszica tj. okazały dąb szypułkowy rosnący na podwórzu byłego hotelu robotniczego oraz szpaler dębów szypułkowych (19 szt.) rosnące wzdłuż rzeki Bóbr. Stąd powędrowali w okolice swojej szkoły i po przejściu w trakcie wycieczki 17,6 km zakończyli nią o godz. 13.34..

W trakcie sobotniej, przyrodniczej wyprawy młodzi turyści zdobyli do 14 pkt do odznaki Turysta Przyrodnik oraz po 16 pkt do Górskiej Odznaki Turystycznej. Ponadto Kacper Wilk wypełnił normę (co najmniej 100 pkt.) na odznakę Turysta Przyrodnik w stopniu małym srebrnym, a Paulina Ochmańska wypełniła normę (co najmniej 50 pkt.) w stopniu popularnym. Górską Odznakę Turystyczną w stopniu popularnym. Natomiast Katarzyna Szewczyk wypełniła normę (co najmniej 120 pkt.) na Górską Odznakę Turystyczną w stopniu małym brązowym, a Szymon Kubiak i Paulina Ochmańska spełnili normę (co najmniej 60 pkt.) na GOT w stopniu popularnym.

Opiekunami młodzieży byli Sylwia Czerwińska - opiekunka koła oraz Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej oraz Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.