Print
fot. PTSM-JR

W dniu 3 września 2019 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce wybrali się w ramach Dnia Integracyjnego na terenową lekcję przyrodniczą do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrodniczych organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Młodzi lubawczanie po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra do Szkółki Leśnej w Krzeszowie spotkali się z leśniczym Bartłomiejem Dymkiem, który zaprosił ich do Salki Edukacyjnej.

Zajęcia przyrodnicze rozpoczęły się od swobodnych wypowiedzi uczniów na zadane przez prowadzącego zajęcia edukacyjne pytania Co daje nam las?, Z czym kojarzy się las? lub Co podoba się w lesie?. Wszystkie wypowiedzi drugoklasistów były zapisywane przez Bartłomieja Dymka na tablicy. W wypowiedziach uczniów przeważały nazwy zwierząt oraz leśnych owoców.

Wszyscy uczniowie zostali podzieleni na mniejsze zespoły kojarzone z nazwą jednego z leśnych mieszkańców dzika, niedźwiedzia, jelenia, sarny, bobra, lisa i zająca. Następnie każdy zespół otrzymał kartę pracy „Goście w lesie”, która prezentowała na ośmiu obrazkach właściwe lub niewłaściwe zachowanie się ludzi w lesie. Uczniowie mieli ocenić zachowanie się leśnych gości zaznaczając przy poszczególnych obrazkach wesołe lub smutne buźki Po wspólnej ocenie zachowania się ludzi w lesie okazało się, że wszyscy ocenili prawidłowo ich zachowanie, a lenniczy Bartłomiej Dymek zaapelował, aby nigdy nie wjeżdżali podczas wycieczek z rodzicami do lasu pojazdami mechanicznymi, a psa prowadzili na smyczy.

Ciekawym elementem tej części zajęć było poznanie przez uczniów tropów zwierząt – śladów kończyn (łap, kopyt), a poszczególne zespoły rozpoznawały wśród nich tropy „swoich zwierząt”. Ponadto dowiedzieli się czym różnią się tropy od innych śladów bytowania zwierząt.

Z kolejnej karty pracy „Policz przysmaki dzików” uczniowie dowiedzieli się czym żywią się mieszkający w naszych lasach dziki. Zwierzęta te poszukują pożywienia ryjąc ziemię, a pokarmem dla nich są: żołędzie, jagody, larwy, ślimaki, jaja, pisklęta, myszy oraz grzyby. Ich zadaniem było uważne policzenie poszczególnych przysmaków dzików i zapisanie wyniku obliczenia w kółku przy nazwie przysmaku. Pierwszoklasiści w dużym skupieniu i zaangażowaniem przystąpili do liczenia poszczególnych przysmaków i zapisywania otrzymanego wyniku w kółeczku. Podczas wspólnego ocenianiu poprawności wykonania liczenia przysmaków mogli dokonać poprawienia, ewentualnego błędu w liczeniu lub zapisaniu cyfry. Okazało się, że pomyłki były niewielkie. Jak się okazało w trakcie dyskusji drugoklasiści bardzo lubią zbierać grzyby z rodzicami, więc z obrazków kolejnej karty pracy „Bezpieczne grzybobranie” wybierali obrazki z przedmiotami przydatnymi podczas grzybobrania (zaznaczając wesołe buźki), a obrazki z przedmiotami zbędnymi przedmiotami zaznaczali smutnymi buźkami.

Ponadto lubawscy drugoklasiści rozwiązywali zadawane przez prowadzącego zajęcia leśne zagadki dowiadując się co ro są żeremie, fajki oraz bobki łącząc je ze swoimi zwierzętami Ponadto dowiedzieli się, które ze zwierząt nazywamy kozłem, które zasypia zimą, a które z leśnych zwierząt jest szczepione na wściekliznę. Zobaczyli również poroża jelenia, sarny oraz łosia i dowiedzieli się czym różnią się poroża od rogów. Uczniowie jednej z klas zobaczyli ponadto budkę lęgową dla nietoperzy.

Następnie uczestnicy terenowej lekcji przyrody w Szkółce Leśnej przystąpili do interesujących zajęć plastycznych, których celem było samodzielnie, wykonanie pamiątki z pobytu w Krzeszowie. Na początek każde z nich otrzymało brzozowe drewienko oraz kawałek ściernego papieru, którym należało dokładnie je wypolerować. Po dokładnym wygładzeni powierzchni brzozy z dużym zaangażowaniem przystąpili do rysowania zgodnie z instrukcjami leśniczego „liścia brzozy na brzozie” oraz pokolorowania go wg własnego pomysłu. Na zakończenie zajęć plastycznych innym kolorem komponowali tło wokół swojego liścia.

Powstały piękne kompozycje jesiennych liści brzozy, które zostały uwiecznione na wspólnym, pamiątkowym zdjęciu z prowadzącym zajęcia edukacyjne leśniczym BARTŁOMIEJEM DYMKIEM. Wszyscy uczniowie zabrali swoje jesienne prace na pamiątkę do domu.

Gdy w zajęciach przyrodniczych brali udział uczniowie jednej z klas ich koleżanki i koledzy z równoległej klasy w „Kinie za Rogiem” oglądali bajkę pt. „Miśków 2-óch w Nowym Yorku”.

Zdecydowana większość lubawskich drugoklasistów, w trakcie trzech wycieczek przyrodniczych, spełniła wymogi regulaminu odznaki TROPICIEL PRZYRODY na jej pierwszy BRĄZOWY stopień.

Opiekunami uczestników terenowej lekcji przyrodniczej byli Monika Fedoruk i Magdalena Winter - wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.