aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 10 września 2019 roku uczniowie klasy VIII b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie uczestnicząc w cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne do Centrów Edukacji”. Cykl ten jest organizowany przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Dobkowa spotkali się z Damianem Sadowskim – edukatorem Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, który zaprosił ich na interesujący film przyrodniczy „Jak powstawały Sudety?”. Wśród ciekawych krajobrazowo miejsc w Sudetach były m. in. granitowa grupa skalna Pielgrzymy w Karkonoszach, Wąwóz Myśliborski w Górach Kaczawskich oraz Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych, Na kadrach 18-minutowego filmu zobaczyli ponadto ciekawy krajobraz Krainy Wygasłych Wulkanów z Ostrzycą Proboszczowicką zwaną także „Śląską Fujijamą

Po obejrzeniu filmu wyruszyli wraz z przewodnikiem na zwiedzanie ekspozycji Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej Na początek spaceru po salach zobaczyli w Sali Kaczawskiej makietę pozwalającą poznać najważniejsze atrakcje geoturystyczne Pogórza Kaczawskiego – dawne wulkany, kamieniołomy, formacje skalne, liczne rezerwaty przyrody oraz zabytkowe pałace, dwory i kościoły, które znajdują się w malowniczej Krainie Wygasłych Wulkanów. Oświetlone różnobarwnymi żaróweczkami atrakcje zachęcają do poznania tych miejsc w terenie podczas wędrówki żółtym Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Ponadto zobaczyli trzy modele, prezentujące różne fazy przekształcania się Ostrzycy (501 m. n.p.m.) – wulkanicznego wzniesienia w kształcie stożka zbudowanego z bazaltów, które w szczytowej partii (powyżej 450 m. n. p. m.) objęte jest ochroną prawną jako rezerwat przyrody nieożywionej „Ostrzyca Proboszczowicka”. W kolejnej Sali Wulkanów zobaczyli m. in. wulkany stożkowe (Fudzijama) i tarczowe (Kilauea) oraz dowiedzieli się, jak dzielimy wulkany ze względu na ich aktywność (czynne, drzemiące, wygasłe). Ponadto usłyszeli, że wulkan to miejsce na Ziemi, z którego wydobywa się lawa, gazy wulkaniczne i materiał piroklastyczny. W tej sali mieli możliwość zajrzenia do wnętrza wulkanów, zrozumienia jak powstają i przebiegają erupcje wulkanów oraz jaka jest różnica między magmą i lawą.. Znajduje się w niej również model gejzeru, który wystrzeliwuje wodę w regularnych odstępach czasu. Ponadto słuchając opowiadania edukatora oraz oglądając wizualizację cyfrową mogli zrozumieć jak powstają i przebiegają erupcje wulkanów, w tym stratowulkanów, które wyrzucają gęstą, lepką lawę andezytową, materiały piroklastyczne i gazy wulkaniczne. Wulkany te maja wysokie, strome stożki. Przykładem jest Wezuwiusz we Włoszech.

Wiele emocji budził pobyt w Sali Trzęsienia Ziemi, gdzie uczestnicy wycieczki zobaczyli film przedstawiający erupcję wulkanu, a na największej w Polsce platformie symulującej trzęsienie ziemi mogli doświadczyć jak to jest, gdy trzęsie się ziemia.

Swoją pierwszą wizytę w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej zakończyli w Sali Ziemi z interaktywną makietą rzeki. Zobaczyli w niej co dzieje się w czasie powodzi z domami budowanymi w strefie zalewowej. Natomiast domki ustawione na wybranych terenach przez uczniów bez uszczerbku przetrwałyby powódź wywołaną przerwaniem tamy na rzece. W Sali Ziemi znajduje się także kolekcja skał i minerałów z Pogórza Kaczawskiego, a Damian Sadowski zaprezentował im różne okazy agatów – półszlachetnych minerałów pochodzenia wulkanicznego występujących na Pogórzu Kaczawskim.

 

Następnie po krótkim odpoczynku, przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania Damian Sadowski zaprosił ich do nieczynnego malowniczego kamieniołomu melafirów w Lubiechowej, który powstał w miejscu dawnego wulkanu, na poszukiwanie agatów. Po dojeździe do Lubiechowej i dojściu do kamieniołomu edukator udzielił młodym kamiennogórzanom instruktaży bezpiecznego poszukiwania i wydobywania agatów. Wszyscy zostali wyposażeni w okulary ochronne oraz młotki do wystukiwania i wydłubywania skalnego urobku, a następnie żwawo wyruszyli na poszukiwanie kamiennych „jajek” tkwiących w skalnych odłamkach. Z dużym zaangażowaniem korzystając z porad przewodnika wytrwale poszukiwali wyraźnie wyodrębnionych, osadzonych w „zwykłych” skałach jajek, a także inne inne ciekawe skalne okazy, które zabrali ze sobą do Dobkowa. Po dotarciu do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w pracowni kamieniarskiej po przecięciu ich przez Damiana Sadowskiego samodzielnie wyszlifować i wypolerować swoje okazy, które zabrali ze sobą na pamiątkę do domu.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z edukatorem DAMIANEM SADOWSKIM oraz podziękowaniu za mile spędzony czas oraz nowe wiadomości o Krainie Wygasłych Wulkanów autokarem „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Sylwia Czerwińska + wychowawczyni klasy, oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA