Print
fot. PTSM-JR

W dniu 12 września 2019 roku uczniowie klasy VIII c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w kolejnej przyrodniczo-edukacyjnej wycieczce, tym razem do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu przeprowadzonej w ramach cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Myśliborza uczestnicy wycieczki edukacyjnej w budynku CEEiK „Salamandra” działającego na obszarze PARKU KRAJOBRAZOWEGO „CHEŁMY”, spotkali się z edukatorem Centrum – Elżbietą Klimczak, która po krótkim odpoczynku po podróży oraz zjedzeniu drugiego śniadania zaprosiła ich na terenowe przyrodnicze zajęcia edukacyjne. Do zajęć uczestnicy wycieczki przystąpili w 2-osobowych zespołach wyposażonych w karty pracy „Drzewo” oraz przewodniki do oznaczania drzew. Celem zajęć było rozpoznanie wybranych drzew iglastych i liściastych rosnących na terenie rezerwatu przyrody. W kartach pracy były również opisywane: struktura i barwa kory, brzegi oraz kształt liścia. Ponadto uczniowie korzystając z taś mierniczych mierzyli odwód wybranego przez siebie drzewa, a następnie obliczali przybliżony wiek drzewa.

Po wyjściu na przyrodniczy spacer zatrzymali się na ALEI 27 KASZTANOWCÓW, która w 1990 r została objęta prawną ochroną przyrody jako POMNIK PRZYRODY OŻYWIONEJ. Ponadto prowadząca zajęcia opowiedziała im o innych formach ochrony przyrody w Polsce (park narodowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody oraz park krajobrazowy). Park Krajobrazowy „Chełmy” to jeden z 12-stu parków krajobrazowych na terenie województwa dolnośląskiego, który został utworzony w 1992 r. obejmując swoim zasięgiem 15990,76 ha. Wokół niego wyznaczono otulinę o powierzchni 12470,83 ha. Tuż przed wejściem na teren florystycznego REZERWATU PRZYRODY „WĄWÓZ MYŚLIBORSKI” utworzonego w 1962 r. na obszarze 9,72 ha. ósmoklasiści z otrzymanych kartkach z wyrazami układali zdania, w których zawierali zasady zachowania się w rezerwatach przyrody np. „Nie wolno zrywać roślin, krzewów i drzew” lub „Należy poruszać się po wyznaczonych ścieżkach”.

Wyposażeni w odpowiednią wiedzę na terenie rezerwatu przyrody spacerując ŚCIEŻKĄ PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNĄ „WĄWÓZ MYŚLIBORSKI” rozpoczęli rozpoznawanie wybranego przez dany zespół drzewa iglastego lub liściastego zapisując w karcie pracy jego nazwę oraz opisując korę i liście (lub igły) danego gatunku. Ponadto otrzymanymi od Elżbiety Klimczak taśmami mierniczymi mierzyli jego obwód na wysokości 130 cm, a następnie obliczali jego przybliżony wiek korzystając z informacji, że drzewo liściaste zwiększa swój obwód o ok. 2,5 cm, a iglaste o ok. 1,5 cm rocznie. Wszystkie rezultaty swoich działań zapisywali w kartach pracy. Mogli także korzystać z wyjaśnień oraz uwag prowadzącej zajęcia edukator w różnych miejscach przystankowych wyznaczonych przez Elżbietę Klimczak na rozpoznawanie drzew i obliczanie ich obwodu. Młodzi kamiennogóranie zatrzymali się przy potoku Jawornik, w którym na kamieniach zobaczyli widoczne intensywne plamy. Od edukatora dowiedzieli się, że jest to krasnorost słodkowodny, którego obecność świadczy o wysokiej jakości wody. W pewnym momencie zobaczyli daglezję zieloną – pochodzące z Ameryki Północnej zimozielone drzewo iglaste. Gatunek ten w swojej ojczyźnie osiąga ponad 100 m. wysokości, co czyni go drugim (po sekwoi wieczniezielonej) najwyższym drzewem świata. Igły daglezji po roztarciu pachną pomarańczą. Ponadto ich wzrok przykuł tzw. Dąb Jahna – dąb szypułkowy nazwany na cześć Fryderyka Ludwika Jahna (1778-1852) – niemieckiego teoretyka gimnastyki.

Po krótkim odpoczynki wyruszyli do ścisłej części rezerwatu, w której zobaczyli rzadki gatunek paproci JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY o zimotrwałych, charakterystycznie wydłużonych, całobrzegich liściach. Jest on chroniony w Polsce oraz większości krajów europejskich Już od 1937 roku objęty ochroną prawną jako pomnik przyrody”, a w 1962 r. specjalnie dla niego utworzono ścisły rezerwat przyrody. Ponadto korzystając z lup powiększających mogli zaobserwować przejawy „drugiego życia” martwego drzewa.. Spacerując ścieżką dydaktyczną zatrzymali się na przystanku „Dębowy Las” składającego się głownie z dębów bezszypułkowych i dokonali swoich ostatnich obliczeń obwodu oraz wieku drzew na terenie podgórskiej kwaśnej dąbrowy. Po wyjściu z lasu na polanę ich wzrok przykuł krajobraz m. in. Doliny Jawornika, Myślibórz z XIX-wiecznym zespołem pałacowy oraz Równiny Jawora.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z ELŻBIETĄ KLIMCZAK, wrócili do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” znajdując jeszcze czas na „Cmentarzysko odpadów” założone 30.10.2014 r. – miejsce pozwalające na obserwację procesów rozkładu różnych typów odpadów oraz interaktywną tablicą informacyjną Ile czasu potrzeba na degradację w środowisku”. Ponadto na zakończenie udanej wycieczki do Myśliborza zobaczyli Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt, o którego działalności opowiedziała im edukator.

Po podziękowaniu edukatorowi Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Elżbiecie Klimczak za interesujące informacje poszerzające ich wiedzę przyrodniczą oraz bardzo mile spędzony czas na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” autokarem „Zwiedzaczka” pełni niezapomnianych wrażeń z pierwszego pobytu w CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu powrócili do Kamiennej Góry.

Wszyscy uczestnicy zajęć przyrodniczo-edukacyjnych, którzy wyrazili chęć zdobywania odznaki „Turysta Przyrodnik” otrzymali ponadto po 18 punktów do tej odznaki.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Monika Stawarz – wychowawczyni klasy, Anna Zdanowicz – rodzic oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK..