aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

PUP Kamienna GóraPowiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza osoby w wieku do 30 roku życia, w szczególności tegorocznych absolwentów do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach programu POWER do skorzystania z bonu na zasiedlenie, udziału w stażu lub pozyskania nowych umiejętności lub kwalifikacji poprzez odbycie szkolenia.
Istnieje możliwość pozyskania kwoty 7.500 zł brutto w związku podjęciem zatrudnienia w odległości 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania.
Zapraszamy również osoby po 30 roku życia oraz osoby długotrwale bezrobotne do udziału w szkoleniach oraz stażu.
Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaj z możliwości aktywizacji zawodowej.
Szczegółowe informacje na stronie www.pupkamiennagora.pl lub w siedzibie PUP ul. Sienkiewicza 6A.