aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXVI Sesja Rady Miasta odbędzie się 25 września 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra nt. funkcjonowania i bieżącej działalności jednostki.
5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kamienna Góra, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Parkowej, Wojska Polskiego, T. Kościuszki i M. Curie-Skłodowskiej w Kamiennej Górze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 641/20-26 i 641/28-31; obr. nr 6).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 291/13; obr. nr 7).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 291/5, obr. nr 7).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wnioski.

17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie Sesji.

REKLAMA