aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

lzsOrganizatorzy zapraszają wszystkich chętnych mieszkańców powiatu kamiennogórskiego do wzięcia udziału w Turnieju Strefowym LZS w Tenisie Stołowym 7 marca (sobota) Pisarzowice godz. 10.00.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Turnieju Tenisa Stołowego 2 Strefy Jeleniogórskiej
XXI DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS - MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST 2020

1. TERMIN I MIEJSCE
- 07 marca (sobota) 2020 r. Pisarzowice k. Kamiennej Góry (Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Pisarzowicach), rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00 !

2. ORGANIZATORZY
- Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kamiennej Górze
- Gminne Zrzeszenie LZS w Kamiennej Górze
- UKS „Maraton” Pisarzowice

3. UCZESTNICTWO
- w turnieju strefowym prawo uczestnictwa posiada pierwszych sześciu zawodników/czek z mistrzostw LZS powiatów: jeleniogórskiego, lwóweckiego i kamiennogórskiego
KATEGORIE WIEKOWE
młodzik K / M ur. 2007 i mł.
kadet K / M ur. 2006 - 2005
junior K / M ur. 2004 - 2002
senior K / M ur. 2001 i starsi
- zgodnie z regulaminem ogólnym XXI Dolnośląskich Igrzysk LZS i Reg. Turnieju Tenisa Stołowego.

4. SĘDZIOWIE
- zabezpieczają organizatorzy

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
- do trzech lub dwóch wygranych setów - decyduje organizator
- system do dwóch porażek lub „każdy z każdym” - decyduje sędzia główny
- w turnieju obowiązują stroje sportowe, miękkie obuwie oraz własny sprzęt sportowy

6. WERYFIKACJA
- do weryfikacji ekipy muszą posiadać:
a) imienną listę zawodników opieczętowaną pieczęcią jednostki zgłaszającej, potwierdzoną przez dyrektora szkoły lub prezesa klubu o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych i podpisaną przez opiekuna. Alternatywnie badani lekarskie lub oświadczenia.
b) dokumenty tożsamości

7. SPRAWY FINANSOWE/NAGRODY
- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
- koszty uczestnictwa pokrywają jednostki delegujące
- organizatorzy zapewniają najlepszym nagrody honorowe (medale i dyplomy pamiątkowe)
- zdobywcy miejsc I - III uzyskają prawo gry w Finale Wojewódzkim

8. INNE SPRAWY
- zgodnie z regulaminem turnieju tenisa stołowego oraz regulaminem XXI Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 2020
- zgodnie z przepisami PZTS
Ochrona danych osobowych.
Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator - Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).

ORGANIZATORZY

 

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA