Print

pies

Pies błąkał się przy drodze powiatowej pomiędzy Krzeszowem i  Czadrowem. Aktualnie przebywa w Krzeszowie przy ul. Benedyktyńskiej 39 a.
Właściciel bądź opiekun zwierzęcia proszony jest o kontakt telefoniczny 75 610 6276 lub 601 302 898.