aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

zus Na Dolnym Śląsku rodzice wysłali do ZUS już 25,4 tys. wniosków. Informację o przyznaniu środków w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego rodzic, który złożył wniosek, dostanie na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, a także mailem na podany we wniosku adres.


Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie ? Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).
- Wniosek o pieniądze można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe ? przypomina Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
Rzeczniczka zaznacza, że wniosek można składać za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o wypłatę z programu ?Dobry start? i 500+. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.
Jeżeli okaże się, że wniosek nie jest prawidłowo wypełniony, ZUS wezwie do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni. Jeśli wymagane dokumenty nie zostaną złożone, Zakład wezwie do ich dostarczenia i wyznaczy na to termin od 14 do 30 dni. Wiadomość o tym, że należy poprawić lub uzupełnić wniosek osoba uprawniona otrzyma też na adres mailowy oraz numer telefonu podany we wniosku.
- Jeśli ZUS przyzna rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie każdy wnioskujący rodzic dostanie na swój profil na PUE ZUS a także mailem na adres, który poda nam w swoim wniosku - mówi Kowalska-Matis.
Co ważne, jeśli dokumenty nie zostaną poprawione lub uzupełnione w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy wniosku.
Kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach ? po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.
Prawo do świadczenia mają także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje. Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on dwa miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej, niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

REKLAMA