aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Sąd okręgowy w Jeleniej Górze oddalił dzisiaj (piątek, 28 listopada) wniosek złożony w trybie wyborczym przez Krzysztofa Świątka w sprawie Janusza Krzyszkowskiego i Janusza Chodasewicz. Sąd nie odniósł się do zarzutów, a jedynie do trybu złożenia wniosku.Obaj uczestnicy postępowania wnieśli o oddalenie wniosku K. Świątka ponieważ opublikowany materiał nie był materiałem wyborczym. Sąd zgodził się z taką argumentacją. Uznał, że publikacje nie miały charakteru materiału wyborczego ponieważ nie był oznaczony przez żaden komitet wyborczy. Według sądu nie była to również agitacja wyborcza. Autor nie zachęcał do głosowania na któregoś z kandydatów.

- Zdaniem Sądu, wyrażanie swoich poglądów i ocen nie jest zabronione o ile nie narusza dóbr osobistych innej osoby. Nawet jednak naruszenie tych dóbr, nie może być rozpatrywane w trybie wyborczym ale w trybie procesowym. - czytamy w uzasadnieniu.

Krzysztof Świątek podkreśla, że decyzja sądu nie odnosi się do treści opublikowanych artykułów, a jedynie to wyborczego charakteru sprawy. Zapowiada złożenie pozwu w trybie postępowania cywilnego.

 

REKLAMA