aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Znamy już frekwencję na godzinę 17.30.

Znamy frekwencję do godziny 12.00

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o 137 incydentach łamania ciszy wyborczej na terenie całego kraju. W powiecie kamiennogórskim do godziny 10 głosowanie przebiega bez większych zakłóceń.

Dane statystyczne
dotyczące wyborów do rad
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

Cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania, tj. w dniu 15 listopada 2014 r. od godz. 0.00 i trwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 w dniu 16 listopada 2014 r., jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania.

Sposób głosowania i warunki ważności głosu w wyborach na burmistrzów, wójtów - karty różowe

Sposób głosowania i warunki ważności głosu w wyborach do sejmiku wojewódzkiego - karty niebieskie

Sposób głosowania i warunki ważności głosu w wyborach do rad powiatu - karty żółte

REKLAMA