aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 16 września 2020 roku uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na warsztaty ceramiczne ?Z gliną na wesoło? do ?Galerii pod Aniołem? w Dobkowie. Uczestnicy wycieczki wzięli udział w ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe minibusem PKS Kamienna Góra do Dobkowa i podejściu do ?Galerii Pod Aniołem? spotkali się z Bogusławą Rudnicką, która zaproponowała im chwilę odpoczynku oraz konsumpcję drugiego śniadanie. Z szóstoklasistami przywitała się również Lusia ? uroczy pies gospodarzy.

Następnie zostali zaproszeni do pracowni ceramicznej urządzonej w stylu ?Góralskiej chatki z drewna?, w której panuje bardzo przyjemny klimat sprzyjający twórczości artystycznej w ciszy oraz spokoju. Na wstępie Bogusława Rudnicka z interesującej prelekcji zapoznała młodych, kamiennogórskich adeptów ceramiki z historią powstania firmy rodzinnej Ceramika RR (Rodziny Rudnickich), dla których ceramika to nie tylko zawód, ale także hobby i pasja, którą oprócz swoich dzieci zarażają liczne grono młodzieży szkolnej w trakcie prowadzenia warsztatów ceramicznych. Na prezentowanych slajdach uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć ?jak to drzewiej było?, gdyż autentyczna pasja ?ceramicznej firmy? została zapoczątkowana w 2001 r. Wszystkie eksponaty znajdujące się w pracowni ceramicznej są wyrabiane ręcznie, a więc nie ma wśród nich dwóch identycznych wyrobów, gdyż nie stosuje się żadnych form. Ich motywem przewodnim są anioły, które skupiają uwagę przebywających w galerii. Część z eksponatów została przez prowadzącą zaprezentowana młodzieży, a dziewczęta i chłopcy starali się rozpoznawać przeznaczenie m.in. dawnych glinianych naczyń używanych w gospodarstwie domowym lub określić nazwy gatunków roślin będących motywem prezentowanych wyrobów ceramiki artystycznej.

Kolejnym elementem warsztatów było zapoznanie kamiennogórskich uczniów z gliną, z której mają powstać własnoręcznie wykonane przez nich kubki. Słuchając opowiadania Agaty Rudnickiej o rodzajach glin dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o jej pochodzeniu. Barwa gliny zależy od zawartości i stopnia utlenienia tlenków metali. W warunkach utleniających przeważają barwy od żółtej poprzez czerwoną do brunatnej, w warunkach redukcyjnych glina może być jasnoszara, szara, szarozielona. Jak stwierdziła Bogusława Rudnicka dla niej ?glina to błoto, która zamienia się w złotu?.

Uczestnicy warsztatów w trakcie interaktywnej dyskusji z prowadzącymi warsztaty m. in. wypowiadali się na zadawanie przez nich pytania, a aktywność i dobre wypowiedzi były nagradzane przybiciem ?żółwika?. Na zakończenie tej części zajęć dowiedzieli się, że będą uczestniczyć w pierwszym etapie tworzenia własnej ceramiki artystyczno-użytkowej ? kubka, a najważniejszą w niej rolę będzie odgrywała ich własna wyobraźnia oraz niezawodny ?palec ? grzebalec?.

Po przyniesieniu na stoły przez Grażynę Grabską ?Gosią? bloczków gliny z ogniotrwałym szamotem z ochotą i zaangażowaniem i radością tworzyli własnoręczne arcydzieło ceramiczne. Uważnie słuchając instrukcji pani Bogusi i pani Gosi rozpoczęli modelowanie gliny nadając jej odpowiedni kształt. W ten sposób z kulki gliny powstawał ?schabowy?, czyli dno kubka. Następnie rozwałkowywali ?kabanosy?, z których formowali mniejsze ?kopytka? lub zwijali je w ?ślimaki? wyczarowując z uformowanej gliny ścianki swojego rękodzieła. Przez cały czas ważną rolę odgrywał tzw. ?palec grzebalec?, którym musieli systematycznie gładzić wykonane i umocowane elementy kubka, gdyż glina w odróżnieniu od plasteliny wysychając pęka. Zlekceważone i pozostawione pęknięcia mogą doprowadzić do odpadnięcia poszczególnych elementów naszego dzieła.

Wszystkie uformowane kubki i inne naczynia zostały na zakończenie warsztatów dokładnie sprawdzone przez panią Bogusię oraz odpowiednio podpisane. Młodym rękodzielnikom samodzielne wykonanie kubków, mimo czasami początkowych trudności, sprawiło wiele satysfakcji i zadowolenia.

Uformowane przez szóstoklasistów i nauczycielki naczynia po wyschnięciu poddane zostaną poddane dwóm procesom wypalania. Po pierwszym wypaleniu w temperaturze ok 900?C powstanie tzw biskwit ? półfabrykat ceramiczny, wstępnie spieczona masa ceramiczna, która w procesie drugiego wypalania w temperaturze ok 1.250?C zostanie poddana procesowi szkliwienia ceramicznego tj. pokrycie powierzchni kubków warstwą masy szklanej. Oba procesy potrzebują ok. 3-4 tygodni, ale po ich wykonaniu wykonane przez ?młodych adeptów ceramiki? wyroby oprócz walorów artystycznych nabiorą wartości użytkowej.

Po zakończeniu części warsztatowej udali się na podwórko trawiaste, gdzie w jednej z wiat mogli ?pobiesiadować? jedząc smakowite kiełbaski upieczone na ognisku, a następnie spędzić czas na swawolach wg. własnego uznania m. in. grając w piłkę czy zjeżdżając na deskorolce.

Na zakończenie bardzo udanego pobytu w ?Szczęśliwej chałupie, gdzie aniołów kupa? zostali zaproszeni na podsumowanie zajęć, podczas którego z czterech różnokształtnych drewienek starali się ułożyć cyfrę ?1?, a następnie literę ?T?. Kilkoro uczestników za aktywność w trakcie warsztatów (np. 3 żółwiki) zostali wyróżnieni przez panią Bogusię drobnymi upominkami rzeczowymi.

Po dokonaniu zakupów pamiątkarskich w Galerii Pod Aniołem i zrobieniu wspólnego zdjęcia z BOGUSŁAWĄ RUDNICKĄ podziękowali JEJ za bardzo mile spędzony czas oraz zdobycie podstaw młodego ceramika, pełni niezapomnianych wrażeń oraz zauroczeni stworzoną przez gospodynie GALERII POD ANIOŁEM twórczą atmosferą minibusem powrócili przez Kaczorów do Kamiennej Góry.

Opiekunami młodych ceraminów byli Joanna Homoncik ? wychowawczyni klasy, Anna Sułkowska ? nauczyciel oraz Jerzy Rubach ? Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA