aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 2 października 2020 roku uczniowie klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę do Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. Mali tropiciele przyrody na łonie natury i edukacji przyrodniczej wzięli udział w ?Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry?, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe minibusem PKS Kamienna Góra do Karpacza spacerując ul. Obrońców Pokoju zobaczyli odsłonięcie hornfelsów. Jest to skała powstała z łupków łyszczykowych stanowiąca budulec najwyższego szczytu Karkonoszy ? Śnieżki (1602 m.n.p.m).. Ponadto zobaczyli tam plenerową prezentację skał, z których zbudowane są Karkonosze. Wśród nich były: amfibolit, bazalt, granit karkonoski, granit izerski, łupek łyszczykowy, marmur dolomityczny, melafir, oraz piaskowiec.

Następnie skierowali się leśnymi ścieżkami, obok górskiego potoku Łomniczka do Karkonoskiego Parku Narodowego utworzonego w 1959 r., gdzie w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze mieści się Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Przed dojściem do budynku Centrum zatrzymali się przy czerwonej tablicy informacyjnej z GODŁEM POLSKI oraz napisem KARKONOSKI PARK NARODOWY, który jest jednym z 23. Parków Narodowych na terenie naszego kraju. Karkonoski Park Narodowy został utworzony w 1959 r. Powierzchnia KPN wynosi 5.951,4 ha. Na obszarze województwa dolnośląskiego w 1993 r. utworzono Park Narodowy Gór Stołowych na powierzchni 6.340 ha. Parki Narodowe są najwyższą formą prawnej ochrony przyrody w Polsce.

Przed budynkiem CI KPN spotkali się z Leszkiem Skrętkowiczem ?edukatorem Działu Edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego, który zapoznał uczestników wycieczki z przebiegiem zajęć edukacyjnych, a trzecioklasiści mieli jeszcze czas na zjedzenie drugiego śniadania na świeżym powietrzu korzystając z murka przed wejściem do Centrum. Następnie dwójkami byli wprowadzani przez edukatora do Sali Warsztatowej. Zajęcia rozpoczynały się od swobodnej dyskusji o PARKU NARODOWYM, który jest najwyższą formą ochrony prawnej przyrody w Polsce. W trakcie wspólnego omawianie przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego wymieniali elementy przyrody, z którymi kojarzy im się Park Narodowy oraz zasady poruszania się na terenie parku ? wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych. Ponadto dowiedzieli się, że na obszarze Parku Narodowego chroni się ciekawe zespoły górskiej roślinności, bogatą faunę, a przede wszystkim skały o fantazyjnych kształtach, gołoborza, wodospady, polodowcowe kotły i stawy.

Następnie uważnie słuchali opowiadania Leszka Skrętkowicza o mieszkańcach lasu oraz zobaczyli interesującą prezentację ?Zwierzęta zimą?. Z początkowych slajdów dowiedzieli się, że zwierzęta stałocieplne (np. niedźwiedź, nietoperz, borsuk) zapadają w sen zimowy zwany hibernacją, a u zwierząt zmiennociepłych (np. żaba, zaskroniec) występuje tzw. odrętwienie zimowe. Ukazujący się na slajdach przedstawiciele leśnej fauny były rozpoznawanie przez kamiennogórskich trzecioklasistów. Na kolejnych slajdach zobaczyli bociana oraz dudka ? przedstawicieli ptaków, które odlatują do ciepłych krajów, a niektóre zwierzęta jak wiewiórka i kret gromadzą zapasy na zimę. Wśród zwierząt zmieniających futro na zimowe oraz gromadzące tłuszcz zobaczyli zająca, lisa, rysia oraz wilka, które pojawiły się ponownie w Karkonoszach. Na kolejnych slajdach prezentacji zobaczyli jak leśnicy pomagają w zimie poznając lizawkę, liściarki oraz paśnik dla zwierząt, a także przekreślone krzyżykiem pieczywo, którym nie należy karmić zwierząt zimą. Na końcowych slajdach zobaczyli ślady zwierząt w zimie - spałowane oraz czemchane przez zwierzęta drzewa, zieloną trawę w warstwie śniegu czy wędrujące sarny w grubej warstwie śniegu. Podczas rozmów na temat pomaganiu zwierzętom w zimie uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak bardzo ważne jest właściwe stosowanie się do zasad jej udzielania, gdyż niewłaściwe dokarmianie lub udzielanie pomocy rannym zwierzętom, pozostawiamy ludzki zapach, może zakończyć się dla nich tragicznie.

Po zakończeniu tej części zajęć wyszli na któtki spacer do lasu wędrując za edukatorem początkowo dwójkami, a następnie ?gęsiego? dotarli do miejsca z wieloma ?martwymi drzewami?. Nieco ?głośna grupa? uczestniczyła w ciekawym eksperymencie edukatora. Dwóch uczniów oddalało się od nich słuchając muzyki rokowej z jego telefonu. Zatrzymali się po ok. 40 metrach, a zwierzęta słyszą odgłosy wędrujących nawet z 400 metrów. ?Głośna grupa? ma więc znikome szanse na zobaczeniu lub usłyszenie zwierząt w lesie ? warto więc spacerując lennymi dróżkami dopuścić ?przyrodę do głosu?. Następnie podzieleni na dwuosobowe zespoły z kartami pracy ?Klasy rozkładu drzewa? i wysłuchaniu instruktarzu edukatora rozeszli się próbując określić w latach rozkład wybranych przez siebie drzew. Na zakończenie tej części zajęć plenerowych Leszek Skrętkowicz omówił szczegółowo jedno z ?martwych drzew? określonych przez niektóre zespoły prawidłowo na rozkładające się od 10 lat, a każdy zespół otrzymał od niego fragment kory z martwego drzewa.

Po powrocie do Sali Warsztatowej zostali poinstruowaniu o zasadach pracy z binokularami, a każde z nich uważnie słuchając poleceń prowadzącego włączyło własny binokular przystępując do oglądanie wybranego przez siebie minerału. Wszyscy uczniowie otrzymali także fragment kory z widzianego w lesie ?martwego drzewa?. Uważnie je oglądając wielu z nich zobaczyło ?żywe organizmy? świadczące o bardzo ważnym ?drugim życiu drzewa? w lesie. Za zakończenie pracy z binokularami mogli pooglądać wszystkie eksponaty przyrodnicze znajdujące sięś na ich szalce.

Po zakończeniu bardzo ciekawej i aktywizującej trzecioklasistów terenowej lekcji przyrody w Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z LESZKIEM SKRĘTKOWICZEM dziękując mu brawami za mile spędzony czas oraz weszli na krótko do Ogrodu ziół i krzewów karkonoskich małego ?królestwa? ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy, z których liczne grono to rośliny trujące oznaczone na tabliczkach ?Trupią czaszką?, jak spostrzeżona przez nich rabatka tojada sudeckiego.

W bardzo wesołych nastrojach, pełni niezapomnianych wrażeń z pierwszego spotkania z przyrodą Karkonoskiego Parku Narodowego wracali na parking do Karpacza i po zrobieniu sobie ostatniego, klasowego zdjęcia z rzeźbą terenową w tle minibusem PKS Kamienna Góra powrócili do swojej szkoły, a jedna z uczennic zapytała opiekuna ?czy będzie więcej wycieczek, w których można się coś nauczyć?? ? należy mieć nadzieję, że przyszłość szkolna odpowie pozytywnie na jej pytanie.

Opiekunami młodzieży byli Magdalena Majewska ? wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach ? Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Przyrody PTTK.

 

REKLAMA