aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR Kamienna Góra

W dniu 23 września 2016 roku uczniowie klasy V a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-pieszej zwiedzając jedne z najciekawszych przyrodniczo i krajoznawczo miejsc naszego powiatu. Młodzi kamiennogórzanie wzięli udział w cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych ?Poznajemy Zabytki i Obiekty Przyrodnicze naszego regionu? organizowanym dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.Po przyjeździe na parking obok rezerwatu przyrody ?Głazy Krasnoludków? uczestnicy wycieczki doszli do bardzo dobrze zagospodarowanego miejsca odpoczynku. Po wypoczynku, przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania żwawo wyruszyli na zwiedzenie malowniczych Skałek Gorzeszowskich zbudowanych z piaskowca ciosowego. Już na polanie zobaczyli tablicę informującą o rezerwacie przyrody ? na czerwonym tle widniał biały napis ?Rezerwat przyrody Głazy Krasnoludków?  wraz z wizerunkiem orła godła Polski. Wędrując żółtym szlakiem turystycznym podziwiali ciąg piaskowcowych skałek powstałych 70-100 milionów lat temu  o różnorodnych i malowniczych kształtach w postaci baszt, maczug, wież, ambon oraz grzybów. Różnorodne formy są przykładem naturalnego wietrzenia piaskowca ciosowego wyżłobionymi przez wodę. W 1970 r. zostały objęte ochroną prawną jako geologiczno-krajobrazowy REZERWAT PRZYRODY ?GŁAZY KRASNOLUDKÓW?, który został utworzony dla ochrony form skalnych oraz rzadkich gatunków roślin chronionych. Na obszarze 9,04 ha wędrując wąskimi przejściami i małymi labiryntami, na długości 1,1 km., można zobaczyć unikalne formy skalne. Na początku przeważały skalne grzyby dochodzące do 5-7 m. wysokości. Najwyższe ze skałek ? w postaci baszt i ścian - sięgają 17 m. wysokości i mali wędrowcy mogli poczuć się przy nich jak krasnale. Cały rezerwat porasta bór świerkowy z domieszką sosny oraz drzew liściastych brzozy i buka. Zwiedzając rezerwat przyrody, przez który poprowadził ich żółty szlak turystyczny, poznawali także podstawowe zasady znakowania szlaków turystycznych, które malowane są w pięciu kolorach.

Po zwiedzeniu rezerwatu autokarem dojechali do Kochanowa. Tam też za zielonymi znakami turystycznymi dotarli na zalesiony pagórek, gdzie znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków dawnego prawa karnego ? ZESTAW MEBLI SĘDZIOWSKICH ? składający się ze stołu sędziowskiego oraz ośmiu siedzisk. Stół ma około 200 cm długości, 76 cm szerokości i 110 cm wysokości, niewysokie kamienne siedziska, niektóre z oparciami. Stanowi obiekt unikatowy. Jest to jedyny na Dolnym Śląsku taki pomnik dawnego prawa zachowany wraz z siedzeniami. Cały obiekt wykonano z piaskowca. Służył on sędziom sądów wiejskich i kościelnych do rozstrzygania sporów i wydawania wyroków. Sprawy sądowe rozpatrywano publicznie pod gołym niebem, często kończyły się surowymi wyrokami.

Następnie podjechali do Gorzeszowa, gdzie na łące obok głównej drogi przykuwa wzrok charakterystyczna, 7,5-metrowa, skałka piaskowcowa zwana ?DIABELSKĄ MACZUGĄ?. Skałka objęta została ochroną prawną jako POMNIK PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ. Na ścianie skałki w setną rocznicę Bitwy Narodów pod Lipskiem wykuto daty ?1813-1913?. Po wyjściu z autokaru wysłuchali legendy z nią związanej oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.

W drodze powrotnej zatrzymali się w Krzeszówku, gdzie zobaczyli grupę dwóch lip drobnolistnych, okazałych drzew objętych ochroną prawną jako POMNIKI PRZYRODY, których obwody w pierśnicy, na wysokości 130 cm mają 450 cm oraz 460 cm. Na drzewach umieszczona jest zielona tabliczka ?Pomnik przyrody prawem chroniony? oraz wizerunkiem orła ? godła Polski. Ponadto oglądali płyty epitafijne znajdujące się w murze otaczającym kościół p.w. św. Wawrzyńca. Natomiast w Krzeszowie przy murze klasztornym widzieli kolejną pamiątkę dawnego prawa karnego, urządzenie do egzekwowania sprawiedliwości, chociaż w nie najwyższym wymiarze - KAMIENNY PRĘGIERZ z XVI w. Postawienie pod pręgierzem lub uwięzienie w kunie, czyli metalowej obręczy przytwierdzonej do jego słupa, było jedną z najdotkliwszych kar stosowanych w tamtym czasie przez prawo, gdyż poza chłostą wiązało się m.in. z całkowitą utratą czci oraz honoru przez skazanego. Kara wystawienia lub chłosty pod pręgierzem mogła być powiązana również z wypaleniem piętna na ciele skazańca, najczęściej w postaci litery R (renegatus). Ponadto przy ulicy Sądeckiej 17 zobaczyli kolejny POMNIK PRZYRODY okazały dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy wynoszącym 345 cm. Wracając do Kamiennej Góry, już zza szyb autokaru zobaczyli inny pomnik dawnego prawa karnego ? kamienny krzyż pojednania z XIV-XVI w., który był wystawiany przez zabójcę na miejscu zbrodni.

Pełni niezapomnianych wrażeń po bardzo udanej wycieczce powrócili autokarem do Kamiennej Góry W trakcie trwania wycieczki jej uczestnicy zdobyli po 19 pkt do odznaki TURYSTA PRZYRODNIK.

Opiekę nad młodymi uczestnikami wycieczki sprawowały: Anna Wnuk ? wychowawczyni klasy, Iwona Ptak ? rodzic. Wycieczkę poprowadził Jerzy Rubach ? Instruktor Ochrony Przyrody PTTK oraz Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA