aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. via PTSM-JR

W dniu 19 października 2016 r. uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. Była to dwudziesta pierwsza wycieczka edukacyjna do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.Po przyjeździe do Karpacza i przybyciu do siedziby Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego, uczestnicy wycieczki spotkali się z Anną Walusiak- edukatorem KPN oraz Dorotą Wojnarowicz i Marcinem Wierzbińskim ? specjalistami GIS w Karkonoskim Parku Narodowym. Po krótkim odpoczynku, przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania, podzieleni na dwie grupy przystąpili do zajęć edukacyjnych, w trakcie których utrwalali oraz doskonalili swoje umiejętności związanych z posługiwaniem się mapami turystycznymi oraz wyznaczaniem azymutu przy pomocy kompasów. Nowym, ale bardzo interesującym elementem zajęć było poznanie przez nich podstawowych cech Systemu Informacji Geograficznej (GIS).

W Sali Warsztatowej Centrum Informacyjnego KPN, uczniowie pod kierunkiem Anny Walusiak uczestniczyła w pierwszej części zajęć pod ogólnym hasłem ?Mapa z wędrowcem się brata?. W trakcie dyskusji, prowadzonej przez edukatorkę KPN, młodzi kamiennogórzanie utrwalali swoją wiedzę oraz poznawali nowe ciekawe wiadomości dotyczące różnych rodzajów map ze szczególnym uwzględnieniem map turystycznych, które pomagają wędrującym górskimi szlakami turystycznymi. Uczestnicząc aktywnie w zajęciach dowiedzieli się jaką rolę w prawidłowym posługiwaniu się mapą spełniają jej poszczególne elementy: tytuł, skala, współrzędne geograficzne (południki i równoleżniki), legenda oraz znaki umowne (sygnatury), a także określali, gdzie na mapach mamy północ oraz pozostałe kierunki. Poznali także rodzaje skali (liczbowa, mianowana i liniowa). Rozmawiając nt. rodzajów znaków umownych odczytywali z legendy mapy ?Karkonosze? znaczenie poszczególnych znaków umownych i zaliczali je do znaków punktowych, liniowych lub powierzchniowych. Bardzo interesującym elementem zajęć było malowanie na balonikach południków oraz równoleżników, a następnie odbijanie ich na kartkach papieru.

Drugą część zajęć poprowadził Marcin Wierzbiński, w trakcie których uczniowie poznawali zasady posługiwania się kompasem oraz podstawowe sposoby orientowania map turystycznych. Młodzi kamiennogórzanie uczyli się również wyznaczać, przy pomocy azymutu, cele-miejsca etapowe wędrówki, wyznaczać azymuty pośrednich kierunków marszu oraz obliczać odległość pomiędzy dwoma danymi punktami na trasie. Wielka szkoda, że ta część zajęć edukacyjnych, ze względu na ciągłe opady deszczu, nie mogła zostać przeprowadzona na pobliskiej łące lub w ogrodzie Ziół i Krzewów Karkonoskich. Dlatego też postanowili umówić się z prowadzącym zajęcia na kolejne spotkanie oraz doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się kompasem w terenie.


Natomiast w sali na piętrze uczestnicy wycieczki, pod opieką Doroty Wojnarowicz z Pracowni GIS Karkonoskiego Parku Narodowego, poznawali bardzo interesujący System Informacji Geograficznej, który jako system informacji o przestrzeni znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia, w tym w Karkonoskim Parku Narodowym. W dużym uproszczeniu GIS to ?mapa w komputerze?, lecz niebędąca zwykłym ?obrazkiem? a bazą danych przestrzennych. W systemie tym każdy obiekt na mapie ma ściśle określone współrzędne przestrzenne oraz jest powiązany z odpowiednią tabelą bazy danych, dzięki czemu do obiektów można przypisywać różnorodne informacje.

Po poznaniu niezbędnych zasad poruszania się pomiędzy poszczególnymi warstwami systemu młodzi kamiennogórzanie wyruszyli w podróż dookoła świata. Motywem przewodnim była pierwsza w historii wyprawa dookoła globu portugalskiego żeglarza oraz odkrywcy Ferdynanda Magellana. Słuchając opowiadania Doroty Wojnarowicz o wyprawie rozpoczętej 10 sierpnia 1519 r. w Sewilli, przez Ocean Atlantycki i Ocean Spokojny do Wysp Korzennych w Archipelagu Malajskim, śledzili na ?komputerowej mapie świata? poszczególne jej etapy wyszukując jednocześnie różne informacje związane z wyprawą, a następnie zapisywali je w swoich kartach pracy. Podczas zajęć poznawali różne miejsca, w których zatrzymywał się Magellan - m. in. Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Zielonego Przylądka, Brazylię, Argentynę i Patagonię, archipelag Marianów i Archipelag Filipiński. Ferdynand Magellan zginął 27 kwietnia 1521 r. podczas potyczki z tubylcami na wyspie Mactan, a do Hiszpanii 6 września 1522 r. powróciło tylko 18-tu żeglarzy (z 270) na ?Wiktorii?, jednym z pięciu statków, które wypłynęły z Sewilli.  Korzystając z funkcji GIS dokonywali także różnorodnych obliczeń dowiadując się m.in., że wyprawa dookoła świata trwała 3 lata i 27 dni, a ?Wiktoria? przepłynęła ok. 96.000 km, które następnie przeliczali na mile morskie.

Na zakończeniu inspirującego pobytu w Centrum Informacyjnym KPN powrócili do Sali Informacyjnej, gdzie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia z prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w trakcie których aktywnie współpracując z edukatorami poznali wiele interesujących informacji nt. map turystycznych i kompasów oraz zasad posługiwania się nimi podczas pieszych wycieczek. Ponadto poznali jak wielką pomocą przy planowaniu wycieczki lub podróży może być wykorzystanie systemu GIS, czyli ?mapy w komputerze? będącej bazą licznych danych przestrzennych.

Po podziękowaniu za bardzo mile spędzony czas i pożegnaniu się z prowadzącymi zajęcia edukacyjne wyruszyli w drogę powrotną do centrum Karpacza. Po zrobieniu sobie ostatniego wspólnego zdjęcia z plenerową rzeźbą w tle, pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych informacji zdobytych w trakcie edukacyjno-przyrodniczej wyprawy do Centrum Informacyjnego KPN znajdującego się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Emilia Nieczyperowicz- wychowawca klasy, Agnieszka Półtorak ? rodzic oraz Jerzy Rubach ?  Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

REKLAMA