aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 29 października 2016 roku członkowie dwóch Szkolnych Kół Historycznych z kamiennogórskich szkół podstawowych wybrali się na kolejną wycieczkę historyczną do Legnickiego Pola oraz Jawora kontynuując poznawanie historii regionu w ramach projektu ?SZLAKAMI MIEJSC PAMIĘCI?. Cykl ten współorganizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Muzeum Tkactwa, ?Projekt Arado ? zaginione laboratorium Hitlera? oraz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Cykl  organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 26 października 2016 roku uczniowie klasy III d oraz IIIe ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, mimo panującego na dworze chłodu, udali się na swoją kolejną tegoroczną wycieczkę krajoznawczo-historyczną. Młodzi kamiennogórscy turyści kontynuowali uczestnictwo w cyklu wycieczek ph. ?Poznajemy zabytki oraz obiekty przyrodnicze naszego regionu? organizowanym dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 22 października 2016 roku członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, korzystając z poprawy pogody, uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej organizowanego w ramach cyklu wycieczek ?Poznajemy Zabytki i Obiekty Przyrody naszego regionu? dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra. 

fot. via PTSM-JR

W dniu 19 października 2016 r. uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. Była to dwudziesta pierwsza wycieczka edukacyjna do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 18 października 2016 roku uczniowie klasy III b oraz III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, mimo panującego na dworze chłodu, udali się na swoją kolejną tegoroczną wycieczkę krajoznawczo-historyczną. Młodzi kamiennogórscy turyści kontynuowali uczestnictwo w cyklu wycieczek ph. ?Poznajemy zabytki oraz obiekty przyrodnicze naszego regionu? organizowanym dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 3 października 2016 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Dorota Wojnarowicz oraz Patrycja Rachwalska. Była to dwudziesta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 1 października roku członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego KOMPASIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, korzystając z pięknej, słonecznej pogody, uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej w ramach cyklu wycieczek ?W harmonii z przyrodą?, który jest organizowany dla młodych kamiennogórzan przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

PTSM-JR

W dniu 30 września 2016 roku uczniowie dwóch klas II a oraz IV a z Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowe jw Chełmsku Śląskim uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM.Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Marta Kroczek oraz Patrycja Rachwalska. Była to dla nich pierwsza wycieczka edukacyjna do Ośrodka Edukacji Ekologicznej zorganizowana przy wsparciu finansowym Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 28 września 2016 roku członkowie dwóch Szkolnych Kół Historycznych z kamiennogórskich szkół podstawowych spotkali się z Małgorzatą Ogonowską ? historykiem z Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze kontynuując poznawanie historii regionalnej w ramach projektu ?SZLAKAMI MIEJSC PAMIĘCI?. Cykl ten współorganizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Muzeum Tkactwa, ?Projekt Arado ? zaginione laboratorium Hitlera? oraz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Cykl  organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 28 września 2016 roku uczniowie dwóch klas III d oraz III e ze Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Marta Kroczek oraz Dorota Wojnarowska. Była to dziewiętnasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wycieczki organizowane przez PTSM w 2017 roku.

informacje o wycieczkach organizowanych przez PTSM w Kamiennej Górze

opisy wycieczek organizowanych przez PTSM w Kamiennej Górze w 2020 roku

opisy wycieczek organizowanych przez PTSM w Kamiennej Górze w 2021 roku

opisy wycieczek organizowanych przez PTSM w Kamiennej Górze w 2022 roku

REKLAMA