aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraW dniu 26 stycznia 2022 r. (środa) o godzinie 10:00 na sali widowiskowej w Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Krzeszowie ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów? odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Sesji.

2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze.

5. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra planowanych na rok 2022.

6. Podjęcie uchwał

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

- projekt uchwały w sprawie ułatwienia prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

- projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Leszczyńcu i Pisarzowicach.

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kochanowie, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra.

- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r.

- projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Sprawy różne.

Szanowni Państwo z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-COV-2 uprzejmie informuję, iż obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności.

Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra https://www.gminakamiennagora.pl.

REKLAMA